Subsidies

Webpremie: ontwikkeling van een website of een elektronisch handelsplatform

Laatst gewijzigd:

23 mei 2019

Doel:

Adviesverlening en studies

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Grant level:

Gewestelijk
Samengevat

De micro- en kleine ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren, en waarvan het project voldoet aan onderstaande omschrijving.

Waarover gaat het?

U wilt de online zichtbaarheid van uw onderneming ontwikkelen of verbeteren? Bent u van plan actief te worden in de e-commerce? Profiteer van een premie voor een externe consultancyopdracht voor de optimalisatie en de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform!

Wie komt in aanmerking?

De micro- en kleine ondernemingen die een hoofdkantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren, en waarvan het project voldoet aan onderstaande omschrijving.

Wat zijn de voorwaarden?

De consultancyopdracht moet

 • betrekking hebben op:
  • het ontwerpen of de vernieuwing van een website of een e-commerceplatform
  • de lancering ofde (her)positionering van uw onlineverkoop
  • een audit en/of optimalisatie van uw website of e-commerceplatform
 • een uitzonderlijk karakter hebben en dienen om een specifiek probleem op te lossen (niet-permanente en niet-regelmatige uitbesteding)
 • minder dan 6 maanden duren.

De consultant die de opdracht uitvoert:

 • heeft als hoofdactiviteit de verlening van de consultancydiensten in kwestie
 • is gespecialiseerd in het betrokken domein
 • oefent sinds ten minste 2 jaar zijn consultancyactiviteiten uit
 • is onafhankelijk van uw bedrijf

Als u bovendien de afgelopen twee jaar al de webpremie (besluit van 31/01/2019) hebt ontvangen, moet de opdracht worden uitgevoerd door een andere consultant dan degene waar u de laatste keer een beroep op hebt gedaan.

Welk bedrag wordt toegekend?

Hoe de tussenkomst berekenen?

Percentage van de premie

 • 40% van het bedrag van de externe consultancyopdracht (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 50% van het bedrag (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan)
 • 60% van het bedrag (als aan twee of meer van de onderstaande criteria is voldaan)

Maximaal bedrag van de webpremie5000 € per kalenderjaarMinimale tussenkomst per aanvraag/opdracht500€Maximum aantal premies1 gesubsidieerde opdracht per kalenderjaar

 

Criteria

Starter: +10%Uw onderneming is sinds minder dan 4 jaar ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.Sociale onderneming: + 10%

Uw onderneming is erkend als sociale onderneming, op het moment van de premie-aanvraag.

Vraag uw "erkenning sociale onderneming” aan.

Circulaire onderneming: + 10%

Uw onderneming is erkend als onderneming "die betrokken is in de circulaire economie" op het moment van de premie-aanvraag (eerste formulier).

Vraag uw "erkenning kringloopeconomie" minstens drie maanden vóór uw premie-aanvraag aan.

Prioritaire sector: + 10%Uw hoofdactiviteit valt onder één van de volgende sectoren:

de industrie en de ambachten (codes NACE-BEL 10.110 tot 33.200 en 95)
het milieubeheer (codes NACE-BEL 37.000 tot 39.000)
de horeca en het toerisme (codes NACE-BEL 55.100 tot 56.309 en 79)
de kleinhandel (codes NACE-BEL 47.111 tot 47.990)
de renovatie van gebouwen: installatie- en voltooiingswerken (codes NACE-BEL 43.211 tot 43.999)
de informatie- en communicatietechnologieën (TIC) (codes NACE-BEL 59, 60.100 tot 62.090 en 631)
het onderzoek en de ontwikkeling (codes NACE-BEL 72.110 tot 72.200).

Diversiteit: + 10%Uw (kleine of middelgrote) onderneming beschikt over een goedgekeurd diversiteitsplan of een diversiteitslabel.

Hoe een aanvraag indienen?

Fase 1 : Vóór de opdracht

Vul het formulier in en stuur het door. U moet verschillende bijlagen bij uw formulier voegen (zie "links: formulier en reglement" onderaan).

Naar aanleiding van uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de 15 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw dossier. 

Fase 2 : Start van de opdracht

De opdracht mag pas van start gaan vanaf de datum van de ontvangstbevestiging, en ten laatste drie maanden na kennisgeving van het besluit van toekenning.

Fase 3 : Uitbetaling van de premie

Nadat de opdracht is voltooid, hebt u drie maanden de tijd om de bewijsstukken naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te sturen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt de premie in één keer.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Sluit je aan bij 27.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox