Tools

Werfpremie: verfraaiingswerken aan de onderneming

Laatst gewijzigd:

1 augustus 2022

Doel:

Onvoorziene omstandigheden

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : micro-ondernemingen die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren (handelszaken, horeca, enz.)
 • Voor wat : renoveren van je uitstalraam, je gevel of ruimtes die opengesteld zijn voor je  klanten tijdens wegenwerken
 • Hoeveel : premie die 40% van de toegelaten investeringen dekt
Waarover gaat het?

Een langdurige bouwplaats hindert het autoverkeer voor je handelszaak? Wil je van die periode gebruikmaken om je gevel of uitstalraam te renoveren? Je kan een premie krijgen die 40% dekt van de kostprijs van de renovaties of aanpassingen.

Wie komt in aanmerking?

Deze vergoeding is bedoeld voor Brusselse handelszaken die gelegen zijn op of aan het terrein van een gecoördineerde bouwplaats die het autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting, en op zijn minst 29 opeenvolgende dagen vanaf 29 maart 2019, stillegt. Deze vergoeding wordt voorbehouden aan micro-ondernemingen die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren (handelszaken, horeca, enz.) en die niet voor meer dan 50% gefinancierd worden door overheidsfondsen (dit percentage bedraagt 75% voor ondernemingen die minder dan vier jaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven).

Vestigingen die ten minste tien VTE's tewerkstellen of die gelegen zijn in een voetgangersstraat kunnen geen vergoeding krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

Men dient evenwel aan een aantal voorwaarden te voldoen om deze vergoeding te krijgen, meer bepaald:

 • De zaak moet op of aan het terrein van een bouwplaats gelegen zijn.
 • Het moet om een gecoördineerde bouwplaats gaan (waarbij meerdere verzoekers zijn betrokken en waarvoor de taken van de verschillende verzoekers worden gecoördineerd).
 • De bouwplaats moet het autoverkeer of het openbaar vervoer hebben stilgelegd: 
  • in minstens één rijrichting: alle rijstroken moeten geblokkeerd zijn;
  • gedurende 29 opeenvolgende kalendardagen (als het verkeer tijdelijk werd hersteld tijdens deze periode van 29 dagen, heb je geen recht op een vergoeding).

Voor welk project?

Je kan een premie krijgen om je uitstalraam te renoveren, je gevel of ruimtes die opengesteld zijn voor je klanten en zichtbaar zijn van op de weg.

De kostprijs van de aanpassingen moet minimaal € 3.000 en maximaal € 10.000 bedragen.

Deze investeringen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • noodzakelijk met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf;
 • beheerd als een goede huisvader: overbodige uitgaven zijn niet toegestaan;
 • nieuwe goederen: investeringen in tweedehandsmeubilair of -materiaal geven geen recht op een premie (met uitzondering van tweedehandsgoederen gekocht van een professional van wie de activiteit bestaat uit de verkoop, recuperatie, opwaardering, het hergebruik of de recyclage van dergelijke goederen, met een waarborg van zes maanden);
 • uitgebaat door het bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu, ...;
 • als vaste activa geboekt in de jaarrekeningen (rechtspersonen) of in de tabel met afschrijvingen (natuurlijke personen).

Opgelet: bepaalde investeringen geven geen recht op deze premie. Raadpleeg de volledige lijst in artikel 7 van het besluit.

Bij een gemengd gebruik van een gebouw: Enkel investeringen die betrekking hebben op het beroepsgedeelte gebruikt door de begunstigde zijn toegestaan.

Welk bedrag wordt toegekend?
Premiepercentage 40% van de toegelaten investeringen
Maximumaantal premies 1 premie openbare werken per kalenderjaar en per vestigingseenheid
Jaarlijks maximum voor deze premie 4000 € per kalenderjaar en per bedrijf
Hoe een aanvraag indienen?

Stap 1: over een attest beschikken

Heb je eraan gedacht een attest te bekomen om een vergoeding te krijgen? Indien je reeds over een attest beschikt, vraag dan direct uw premie aan.

Heb je nog geen attest aangevraagd? Vraag ongeveer 29 dagen na de start van de werken aan de wegbeheerder een ​​attest door dit formulier (zie onderaan de desbetreffende pagina) in te vullen. Dit attest garandeert dat het vestigingsadres van je zaak wel degelijk impact ondervindt van een werf die beantwoordt aan alle voorwaarden.

Indien je handelszaak impact ondervindt van een werf die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de betrokken vestiging minder dan 10 VTE’s in dienst heeft, kan je bovendien een vergoeding ontvangen.

Stap 2: de premie aanvragen

Zodra je over het attest beschikt, dien je je premieaanvraag in via de online applicatie MyBEE.
Je moet je aanvraagdossier verzenden tussen de 29 en 90 dagen na de begindatum van de werken. Dit dossier omvat het ingevulde formulier, het attest van de wegbeheerder en andere bijlagen.
Na je aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid je binnen de dertig dagen een ontvangstbevestiging van je dossier.

Stap 3: de aanpassingen starten

Je kan de werken starten vanaf de datum van de ontvangstbevestiging.

Vanaf de datum van dit ontvangstbewijs heb je zes maanden de tijd om

 • de investeringen te verwezenlijken en te betalen (de facturen moeten minimaal € 500 excl. btw bedragen) en
 • een tweede steunaanvraagformulier met de bijhorende bijlagen (facturen en andere documenten) via je MyBEE-account te bezorgen.

Stap 4: de uitbetaling van de premie verzoeken

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt je de premie in één keer uit (premie voor een starter of premie tot 25.0000 € voor een bedrijf ouder dan vier jaar) of in twee keer (premie van meer dan 25.000 € voor een bedrijf ouder dan vier jaar).

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.