Subsidies

Werfvergoeding

Laatst gewijzigd:

26 april 2019

Doel:

Onvoorziene omstandigheden

Soort tegemoetkoming:

Subsidies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

Vinden er werken voor uw zaak plaats waardoor het verkeer minstens 29 opeenvolgende dagen onderbroken is? Is er geluidsoverlast, is uw zaak moeilijk te bereiken en minder zichtbaar en heeft de veroorzaakte hinder een impact op het aantal klanten? Dan kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding toe die tot 2.700 euro kan bedragen!

Wie komt in aanmerking?

Deze vergoeding is bedoeld voor Brusselse handelszaken die gelegen zijn op of aan het terrein van een gecoördineerde bouwplaats die het autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting, en op zijn minst 29 opeenvolgende dagen vanaf 29 maart 2019, stillegt. Deze vergoeding wordt voorbehouden aan ondernemingen die actief zijn in bepaalde activiteitssectoren (handelszaken, horeca, enz.) en die niet voor meer dan 50% gefinancierd worden door overheidsfondsen (dit percentage bedraagt 75% voor ondernemingen die minder dan vier jaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven).

Vestigingen die ten minste tien VTE's tewerkstellen of die gelegen zijn in een voetgangersstraat kunnen geen vergoeding krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

Men dient evenwel aan een aantal voorwaarden te voldoen om deze vergoeding te krijgen, meer bepaald:

  • De zaak moet op of aan het terrein van een bouwplaats gelegen zijn.
  • Het moet om een gecoördineerde bouwplaats gaan (waarbij meerdere verzoekers zijn betrokken en waarvoor de taken van de verschillende verzoekers worden gecoördineerd).
  • De bouwplaats moet het autoverkeer of het openbaar vervoer hebben stilgelegd: in minstens één rijrichting: alle rijstroken moeten geblokkeerd zijn; gedurende 29 opeenvolgende kalendardagen (als het verkeer tijdelijk werd hersteld tijdens deze periode van 29 dagen, heeft u geen recht op een vergoeding).
Welk bedrag wordt toegekend?

Het forfaitaire bedrag van de werfvergoeding varieert al naargelang het aantal voltijdse equivalenten binnen de handelszaak (met uitzondering van uitzendkrachten en jobstudenten):

  • Minder dan 2 VTE's: 2.000 euro
  • Van 2 tot minder dan 5 VTE's: 2.350 euro
  • Van 5 tot minder dan 10 VTE's: 2.700 euro

Weet dat u voor eenzelfde bouwplaats meerdere vergoedingen kunt ontvangen, voor zover Brussel Economie en Werkgelegenheid minstens 180 en hoogstens 270 dagen na de datum van ontvangst van de vorige aanvraag in het bezit is van uw aanvraag.

Hoe een aanvraag indienen?

Stap 1: bekom een attest

Vraag 29 dagen na de start van de werken aan de wegbeheerder een ​​attest door het onderstaande formulier in te vullen (zie "links: formulier en reglement" onderaan). Dit attest garandeert dat het vestigingsadres van uw zaak wel degelijk impact ondervindt van een werf die beantwoord aan alle voorwaarden.

Indien uw handelszaak impact ondervindt van een werf die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en een micro-onderneming is, kunt u bovendien genieten van een premie om uw zaak te verfraaien.

Stap 2: vergoedingsaanvraag

Zodra u het attest hebt ontvangen, dient u uw aanvraag tot vergoeding in.

U moet uw aanvraagdossier verzenden tussen de 29 en 90 dagen na de begindatum van de werken. Dit dossier (zie "links: formulier en reglement" onderaan) omvat het ingevulde formulier, het attest van de wegbeheerder en andere bijlagen.

Na uw aanvraag stuurt Brussel Economie en Werkgelegenheid u binnen de dertig dagen een ontvangstbevestiging van uw dossier.

Stap 3: verzoek om uitbetaling van de vergoeding

Brussel Economie en Werkgelegenheid betaalt u de vergoeding in één keer uit.

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.