Wie kan me helpen?

Atelier des droits sociaux

Iris vide

Adres

Rodepoort 4
1000 Brussel
België

Contact

E-mailadres:

secretariat@ladds.be

Telefoon:

+32 2 512 02 90

Info

Taal diensten:

Frans
Nederlands
Engels
Arabisch
Spaans

Sector:

Alle sectoren

Specialiteit:

Juridisch

Prijs diensten:

Gratis

De vereniging wil actief burgerschap voor iedereen promoten.

Ze streeft ernaar uitsluitingen op economisch, juridisch en politiek vlak weg te werken, vooral op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting, gezondheid, sociale zekerheid, sociale bijstand en rechtsbijstand.

Daarom wil de vereniging middelen ontwikkelen en aanwenden, waardoor alle burgers hun rechten kennen, ze kunnen uitoefenen en zich collectief kunnen organiseren om die rechten te verdedigen of te bevorderen, met name door uitgebreide informatie, rechtsbijstand, aangepaste opleidingen en steun van collectieve organisatie-initiatieven.

De vereniging biedt 3 diensten:

1. Dienst werkgelegenheid/sociale zekerheid

Informatie over:

 • arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst, arbeid van vreemdelingen, tijdskrediet, deeltijds werken, studentenarbeid, zwangerschaps- of verwijderingsverlof …

 • sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen: verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - ziekenkas, kinderbijslag, werkloosheidsverzekering en daarmee samenhangende onderwerpen zoals het ACTIVA-plan, rust- en overlevingspensioen, het statuut van zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, arbeidsongevallen en beroepsziekte, uitkeringen voor gehandicapten …

Afspraken:

 • Telefonische consultaties: dinsdag van 9u tot 12u - woensdag van 9u tot 12u
 • Bezoeken ter plaatse zonder afspraak: dinsdag van 13u tot 16u
 • Afspraken kunnen ter plaatse worden gemaakt in de Rode Poortstraat 4, 1000 Brussel, voor alle kwesties in verband met werkgelegenheid en sociale zekerheid. Daartoe moet u eerst contact opnemen met de dienst tijdens de telefoonpermanentie.
 • emploi@ladds.be

Opgelet: vragen rond:

 • vragen over werkloosheid van de kunstenaar: alleen per telefoon en op afspraak
 • vragen over zelfstandigen : alleen op afspraak. Afspraken kunnen alleen per e-mail worden gemaakt op emploi@ladds.be.

2. Dienst huurrecht

Informatie over:

 • voornamelijk: de bijzondere regels voor huurcontracten van het hoofdverblijf en de algemene bepalingen met betrekking tot huurcontracten van appartementsgebouwen (Burgerlijk Wetboek).

 • ook: de huurwaarborg van het Woningfonds en herhuisvestingstoelage van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (geen ondersteuning voor het vinden van huisvesting).

Afspraken:

 • Maandag 13.00 - 20.00, donderdag 9.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00; vrijdag 9.00 - 12.00
 • droitdubail@ladds.be

3. Dienst sociale bijstand

Informatie over:

 • het recht op leefloon, het recht op diverse vormen van sociale steun van het OCMW, beroepsprocedures in de Arbeidsrechtbank, recuperatie van de toegekende steun van het OCMW, de procedures voor de toegang tot verschillende manieren tot professionele herintegratie vanuit het OCMW, het recht op gewaarborgde gezinsbijslag, het recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Afspraken:

 • telefoon: dinsdag van 9u tot 12u - woensdag van 9u tot 12u
 • Afspraken ter plaatse kunnen worden gemaakt op dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur. Daartoe moet u eerst tijdens de telefoonuren contact opnemen met de dienst.
 • aidesociale@ladds.be

Consultaties zijn gratis en bestemd voor iedereen. De vzw biedt geen financiële of materiële hulp.

De vzw wordt door de Federatie Wallonië-Brussel erkend als algemene organisatie voor voortdurende her- en bijscholing en als vereniging die zich inspant voor integratie door middel van huisvesting door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vzw wordt door de Franse Gemeenschapscommissie gesteund als initiatief op het gebied van gezondheidszorg.

De vzw is door de Federale Overheidsdienst Justitie erkend als eerstelijns juridische dienst.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.