Wie kan me helpen?

Atelier des droits sociaux

IRIS-white

Address

Rodepoort 4
1000 Brussel
België

Info

Taal diensten:

Frans
Nederlands
Engels
Arabisch
Spaans

Sector:

Alle sectoren

Specialiteit:

Juridisch

Prijs diensten:

Gratis

De vereniging wil actief burgerschap voor iedereen promoten.

Ze streeft ernaar uitsluitingen op economisch, juridisch en politiek vlak weg te werken, vooral op het gebied van werkgelegenheid, huisvesting, gezondheid, sociale zekerheid, sociale bijstand en rechtsbijstand.

Daarom wil de vereniging middelen ontwikkelen en aanwenden, waardoor alle burgers hun rechten kennen, ze kunnen uitoefenen en zich collectief kunnen organiseren om die rechten te verdedigen of te bevorderen, met name door uitgebreide informatie, rechtsbijstand, aangepaste opleidingen en steun van collectieve organisatie-initiatieven.

De vereniging biedt 3 diensten:

Dienst werkgelegenheid/sociale zekerheid

Informatie over:

 • arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst, arbeid van vreemdelingen, tijdskrediet, deeltijds werken, studentenarbeid, zwangerschaps- of verwijderingsverlof …

 • sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen: verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - ziekenkas, kinderbijslag, werkloosheidsverzekering en daarmee samenhangende onderwerpen zoals het ACTIVA-plan, rust- en overlevingspensioen, het statuut van zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, arbeidsongevallen en beroepsziekte, uitkeringen voor gehandicapten …

Afspraken:

 • ter plekke met of zonder afspraak en telefonisch: dinsdag van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u – woensdag van 9 u tot 12 u
 • enkel op afspraak: donderdag van 16 u tot 20 u
 • emploi@atelierdroitssociaux.be

Opgelet: vragen rond:

 • het sociaal statuut van zelfstandigen
 • tijdskrediet

zullen alleen op afspraak met mevrouw Bergamini worden behandeld

Dienst huurrecht

Informatie over:

 • voornamelijk: de bijzondere regels voor huurcontracten van het hoofdverblijf en de algemene bepalingen met betrekking tot huurcontracten van appartementsgebouwen (Burgerlijk Wetboek).

 • ook: de huurwaarborg van het Woningfonds en herhuisvestingstoelage van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (geen ondersteuning voor het vinden van huisvesting).

Afspraken:

 • maandag van 13 u tot 16 u, donderdag van 9 u tot 12 u en van 13 u tot 16 u, vrijdag van 9 u tot 12 u
 • enkel ter plekke: maandag van 16 u tot 20 u
 • enkel op afspraak: vrijdag van 13 u tot 16 u
 • droitdubail@atelierdroitssociaux.be

Dienst sociale bijstand

Informatie over:

 • het recht op leefloon, het recht op diverse vormen van sociale steun van het OCMW, beroepsprocedures in de Arbeidsrechtbank, recuperatie van de toegekende steun van het OCMW, de procedures voor de toegang tot verschillende manieren tot professionele herintegratie vanuit het OCMW, het recht op gewaarborgde gezinsbijslag, het recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Afspraken:

Consultaties zijn gratis en bestemd voor iedereen. De vzw biedt geen financiële of materiële hulp.

De vzw wordt door de Federatie Wallonië-Brussel erkend als algemene organisatie voor voortdurende her- en bijscholing en als vereniging die zich inspant voor integratie door middel van huisvesting door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vzw wordt door de Franse Gemeenschapscommissie gesteund als initiatief op het gebied van gezondheidszorg.

De vzw is door de Federale Overheidsdienst Justitie erkend als directe juridische dienst.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.