Wie kan me helpen?

Griffie van de Ondernemingsrechtbank

IRIS-Black

Info

Sector:

Alle sectoren

Prijs diensten:

Gratis

De telefoonnummers van de verschillende griffies (falingen, onderzoek, ...) staan verder op deze pagina. Onnodig om de dienst 1819 daarvoor te bellen !

De griffie van de Ondernemingsrechtbank biedt verschillende diensten voor wat betreft de administratieve verplichtingen van ondernemingen en V.Z.W.’s :

  • De griffie van de Ondernemingsrechtbank is belast met het bezorgen van het afschrift of de kopie van de vonnissen, het registreren van de neerlegging van de schuldvorderingen in het kader van de faillissementen, het op rol zetten van de zaken en het innen van de kosten van de rolzetting, het registreren van de aangiftes van faillissement en het uitreiken van de attesten van niet-faillissement en van niet-beroep.
    De griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel is toegankelijk voor het publiek tijdens de werkdagen van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u.

  • De griffie van het Register van de Rechtspersonen en de V.Z.W.’s is belast met het in ontvangst nemen van de akten en uittreksels van akten die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten worden bekendgemaakt.
    De griffie is toegankelijk voor het publiek in de voormiddag enkel van 8u00 tot 12u00 en in de namiddag enkel voor de raadpleging van de dossiers van 13u30 tot 16u. 
    OPGELET : het register van de rechtspersonen is gelegen :  Britse Tweedelegerlaan 148 te 1190 Vorst. 

Oproepnummers

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.