Wie kan me helpen?

Haven van Brussel

IRIS-Black

Adres

Redersplein 6
1000 Brussel
België

Info

Taal diensten:

Frans
Nederlands
Engels

Sector:

Alle sectoren

Prijs diensten:

Betalend

De haven van Brussel bruist van uiteenlopende activiteiten en ambities! Ze is een motor voor economische, industriële en logistieke ontwikkeling. Ze is essentieel voor de hoofdstad en komt alle Brusselaars ten goede.

De Haven beheert het kanaal en alle componenten: kades, oevers, sluizen, bruggen, onderhoud, baggerwerken én het stromende water om het waterpeil te regelen en overstromingen te voorkomen. Het kanaal is het grootste stormbekken in Brussel, met een wateroppervlakte van 80 hectare. 

Haar missie breidt zich ook uit naar de omgeving van de waterweg. De Haven beheert een enorm domein van 116 hectare (of meer dan 150 voetbalvelden) langs het Brusselse kanaal (over een afstand van 14 km). De terreinen worden verhuurd aan bedrijven die de waterweg in hun activiteiten willen integreren en die actief zijn binnen de circulaire economie en op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het gaat om een belangrijke bron van tewerkstelling, die zowat 9.000 (on)rechtstreekse banen oplevert.

De Haven van Brussel streeft de volgende doelstellingen na :

DOELSTELLING 1: STEDELIJKE LOGISTIEK BEVORDEREN, DUURZAME EN CIRCULAIRE ECONOMIE STIMULEREN

De haven van Brussel draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van files en vervuiling in de stad. Naar schatting zou de haven - en alle aanwezige infrastructuur – elke dag zo’n 2.000 vrachtwagens van de Brusselse wegen houden. Op het kanaal zijn er NOOIT files. Een omschakeling van wegverkeer naar milieuvriendelijker vervoermiddelen (over het water, het spoor, ...) is perfect mogelijk.
De in de haven aanwezige bedrijven (voornamelijk actief in de sectoren transport, bouw, logistiek en industrie) verbinden zich er trouwens toe om:

 • hun CO2-voetafdruk te verkleinen
 • tewerkstelling te bevorderen
 • de voorkeur te geven aan lokale productie
 • milieuoverlast te beperken
 • aan te sturen op een circulaire economie (waarbij alles zó wordt ontworpen dat hergebruik of recyclage mogelijk is)

DOELSTELLING #2: EEN GROENER KANAAL!

De waterweg vormt in de eerste plaats een milieuvriendelijk alternatief. De haven speelt inderdaad een belangrijke rol bij de ondersteuning van de klimaattransitie. Dankzij het kanaal is er minder vervuiling in de stad.
De Haven controleert de waterkwaliteit in het kanaal en de omgeving. De groenruimte rond het kanaal is goed voor 60.000 m² oevers, 1.200 m² grasperken, 1.600 m heggen, 180 bomen, 1.700 m² bloemperken, ... Allemaal zonder pesticiden of chemische onkruidverdelgers!
Het kanaal fungeert als een ecologische corridor, zodat dier- en plantensoorten zich over het water vellig van de ene groenzone naar de andere kunnen verplaatsen. En dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit. De heraanplanting van de kanaalomgeving voorkomt warmte-eilanden, verbetert de waterkwaliteit en verfraait het dagelijks leven van de bewoners. 

DOELSTELLING #3: BRUSSEL IMPULSEN GEVEN EN HET KANAAL IN DE STAD INTEGREREN

De Brusselaars hebben sowieso behoefte aan openbare ruimte waar ze zich kunnen ontspannen. De Haven biedt een schitterende omgeving voor wandelingen, ontspanning en recreatie. Van noord naar zuid zijn de aangrenzende Brusselse wijken in meer dan één opzicht aantrekkelijk. Ze nodigen uit om te komen shoppen, een terrasje mee te pikken of de recentste tentoonstelling te bezoeken.
In samenwerking met andere Brusselse spelers werken we nieuwe projecten rond stadsintegratie en revitalisering uit.

 • Het Sk8Port biedt 600 m² avontuurlijke ramps
 • 14 km fietspaden ter plaatse dagen uw kuiten uit
 • De Brussels Cruise Terminal ontvangt watersporters en schippers die Brussel willen komen ontdekken
 • In het Beco-bekken wordt binnenkort een stadspark aangelegd met als thema: leven in, op en rond het water
 • Flow: het openluchtzwembad in Anderlecht, dat zwemmen in het hart van de stad mogelijk maakt.
 • De Haven laat zich niet onbetuigd: dankzij de compensatie van haar uitstoot (335 ton CO2 in 2019), kreeg ze als eerste Belgische haven een CO2-neutraal label. De 2.000 vrachtwagens die dus dagelijks niét in de hoofdstad rondrijden, sparen op jaarbasis trouwens 103.000 ton CO2 uit!

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.