Soort steun:

Financieel
Zichtbaarheid

Doelpubliek:

Alle economische actoren

Status:

Gesloten

Eindigt op:

Waarover gaat het?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herlanceert haar projectoproep ter ondersteuning van vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers. Deze oproep vormt een aanvulling op en een versterking van het ondersteuningsplatform "Women in Business", gecoördineerd door hub.brussels, dat meer dan twintig partnerstructuren verenigt. Het heeft tot doel de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers te stimuleren door rekening te houden met hun specifieke behoeften. Deze projectoproep beschikt over een budget van € 500.000 euro om gedurende 18 maanden privé-actoren te financieren die projecten indienen die binnen een van de twee krachtlijnen kaderen:

 • Maatregel 1: Begeleidingsprogramma's voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers, van ideeënfase tot groeifase
 • Maatregel 2: Programma's, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, in het bijzonder gedragen door netwerken van vrouwelijke ondernemers

De transversale doelstelling van deze projectoproep bestaat erin bij te dragen aan de bevordering en ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap.

Wie komt in aanmerking?

Alle economische actoren (met inbegrip van bv's, vzw's, zelfstandigen, enz.) die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en activiteiten ontwikkelen om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen. 

Wat zijn de selectiecriteria voor de projecten?

De projecten zullen volgens vier selectiecriteria worden beoordeeld:

 1. De mate van gendergerelateerde aanpak en diversiteitsdenken van het project (toegankelijkheid, inclusiviteit en kruispuntdenken)
 2. Complementariteit van het project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 3. Kwaliteit en haalbaarheid van het project
 4. Resultaten en impact

Het betreft een wedstrijdformule. De projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria en de uitvoering van de maatregelen worden geselecteerd, en dit binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Een multidisciplinair adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

Wat ontvangt u?

 • Specifieke gewestelijke financiële steun voor uw project, gedurende 18 maanden
  • 35.000 euro voor projecten uitgevoerd door één enkele organisatie m.b.t. maatregel 1 en/of  2
  • 100.000 euro voor in partnerschap uitgevoerde projecten, op voorwaarde dat zij op overtuigende wijze maatregelen 1 en 2 bestrijken en dat het bedrag van de subsidie tussen de partners wordt verdeeld
 • Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet

Welke data onthouden?

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden uiterlijk op 02/07/2023.

Hoe deelnemen?

Volg de stappen die uitgelegd worden op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid. U vindt er het reglement, het kandidatuurformulier alsook alle info over bijlagen die je dient toe te voegen.

Het kandidatuurdossier moet per e-mail verstuurd worden naar projecteconomie@gob.brusselsuiterlijk op 2 juli 2023 (middernacht).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.