Tools

Premie voor mentorschap

Laatst gewijzigd:

24 juli 2018

Doel:

Welzijn op het werk
Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Communautair
Samengevat

Het bevorderen van de integratie van een gehandicapte persoon op de werkvloer door het aanbieden van advies en een passende begeleiding.

Waarover gaat het?

Het bevorderen van de integratie van een gehandicapte persoon op de werkvloer door het aanbieden van advies en een passende begeleiding.

Wie komt in aanmerking?

De werkgever (« mentor » genoemd) die de gehandicapte werknemer omkadert of begeleidt bij de indiensttreding of het hervatten van het werk.

Wat zijn de voorwaarden?

De aangeworven gehandicapte persoon moet:

De rol van de mentor :

De werkgever ontvangt een financiële tegemoetkoming vanwege de Dienst Phare ten bedrage van maximum 250€ per maand ten einde een werknemer te kunnen aanstellen voor het omkaderen en begeleiden van de gehandicapte persoon bij aanvang van diens werkcontract binnen het bedrijf.

Welk bedrag wordt toegekend?

De werkgever ontvangt een financiële tegemoetkoming vanwege de Dienst PHARE ten bedrage van maximum 250€ per maand ten einde een werknemer te kunnen aanstellen voor het omkaderen en begeleiden van de gehandicapte persoon bij aanvang van diens werkcontract binnen het bedrijf.

Deze tegemoetkoming wordt toegekend voor een duur van maximum 6 maanden vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, dewelke dient te worden ingediend tijdens de maand van aanwerving  of het hervatten van het werk.

Deze periode kan verlengd worden, maar de totale duur bedraagt maximum 1 jaar.

Hoe een aanvraag indienen?
  • De (private of openbare) werkgever dient een aanvraag in bij de dienst Phare aan de hand van het document dat door de dienst werd opgesteld. Dit gebeurt bij voorkeur voor de aanwerving van de gehandicapte persoon of vooraleer deze persoon het werk hervat (of zo snel mogelijk hierna).

  • Dit document moet worden ondertekend door de gehandicapte persoon, de werkgever en de mentor.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.