Trésorerie

Bereken hoeveel geld je nodig zal hebben voor je heropstart!

We beleven ongekende tijden. En we zoeken allemaal naar oplossingen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ook onze gewestelijke en de federale overheden trachten de ondernemers te helpen door de toekenning van premies, speciale termijnen, uitzonderlijke maatregelen. Hun doelstelling is eenvoudig: de ondernemers helpen om het hoofd boven water te houden zodat ze kunnen heropstarten. Eén ding staat vast: deze crisis zal ons anders doen denken en handelen. Er zullen ongetwijfeld moeilijke momenten opduiken maar ook nieuwe opportuniteiten.

We zullen eerst door een "louteringsfase" heen moeten alvorens met goede moed opnieuw te starten. Want, vergeet vooral niet: de meeste maatregelen zijn erop gericht om de betalingstermijnen uit te stellen... maar niet om die te annuleren!

Enkele belangrijke maatregelen voor de ondernemers

Bijvoorbeeld de automatische toekenning van een bijkomende termijn van twee maanden bovenop de normale termijn voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting (die maatregel is van toepassing voor de belastingaangifte, aanslagjaar 2019, opgesteld vanaf 12 maart 2020).

Je kan ook een aanvraag indienen voor de toepassing van maatregelen voor de betalingsuitstel van schulden betreffende de BTW en de bedrijfsvoorheffing.

Voor de ondernemingskredieten kan een betalingsuitstel van 6 maanden zonder kosten worden aangevraagd: de financiële sector engageert zich om aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals aan de hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.

Op het sociale niveau kunnen de zelfstandige werknemers die getroffen worden door de coronacrisis een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialezekerheidsfonds voor een betalingsuitstel van één jaar van de voorlopige sociale bijdragen, zonder aanrekening van verhogingen en zonder invloed op de socialezekerheidsrechten, maar… op voorwaarde dat de genoemde bijdragen betaald worden op de uitsteldata die door de maatregel werden vastgesteld.

De valstrikken

Op een bepaald ogenblik moet het geld wel degelijk voorhanden zijn.

Laat je daardoor niet ontmoedigen, maar maak een correcte berekening. Je moet meer bepaald nagaan of je met je toekomstige activiteit je lopende en je uitgestelde schulden zal kunnen betalen.

Wie kan me helpen?

Voor de opstelling van je liquiditeitsplan lijkt je professionele boekhouder de meest aangewezen persoon. Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden biedt je eveneens ondersteuning via zijn netwerk van accountants die het speciaal online heeft gezet om u daarbij te helpen.

Ook de Lokale Economieloketten en de vele andere bedrijfsbegeleidende structuren van het Gewest kunnen je daarin bijstaan. Sommige daarvan zijn specifiek gericht op een wijk, een segment, een type van activiteit,...

Hoe kan ik mijn overlevingskansen inschatten?

Bereken je vaste kosten, de behoeften van je huishouden, de kosten verbonden met de verkoop, de nieuwe investeringen voor de heropstart, de kosten voor het aanvullen van de eventuele voorraad en de uitgestelde schulden.

Maak een simulatie van de verschillende verkoopniveaus: de meest optimistische, de meest pessimistische en bekijk het resultaat. Reken op een veeleer langzame en progressieve heropleving. Denk na over mogelijke nieuwe bronnen van inkomsten (via e-commerce, samenwerkingsverbanden,…).

Ga na of dat na de aankondiging van de heropstart zonder problemen zal verlopen, of dat ingewikkeld of onmogelijk zal zijn. En opteer op basis daarvan voor adequate oplossingen: ervoor gaan, een deel van je activiteit herzien, een krediet aanvragen, een "plan voor een gerechtelijke reorganisatie" aanvragen, een vennoot zoeken, ...

Wanneer begin ik daarmee?

Aangezien al die maatregelen tijd in beslag nemen, begint je best nu al met die financiële oefening.

Gaandeweg zal je ook "creatieve" oplossingen kunnen vinden, nieuwe contacten kunnen leggen die je misschien kunnen helpen, nieuwe vaardigheden leren,…

De mens bezit een verrassend vermogen om zich aan te passen en opnieuw te starten. Wedden dat we er samen doorkomen!

En laten we vooral de moed niet verliezen!

Raadpleeg de website van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden en die van BECI en zorg dat u klaar bent voor de heropstart! Dit netwerk van accountants biedt je gratis ondersteuning.

Artikel geschreven door Olivier Kahn, 
coördinator van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.