Vergunning voor het openen van een horeca-zaak

Laatst gewijzigd:

dinsdag 29 oktober 2019

In de meeste gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet men voorafgaand een uitbatingstoelating aanvragen om een horecazaak te openen.

Wie reikt de horecavergunning uit?

De aanvraag wordt ingediend bij de dienst Middenstand. Sommige gemeenten beschikken over een cel die zich specifiek bezighoudt met de horecazaken.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

De gemeente levert deze toelating af nadat ze heeft gecontroleerd of de toekomstige uitbater voldoet aan de wettelijke verplichtingen en de nodige formaliteiten heeft vervuld. Ze kan ook een inspectie komen doen vooraleer de opening van de zaak toe te staan.

De gemeente vraagt doorgaans de volgende documenten:

 • een brief waarin de opening wordt aangevraagd en de geplande activiteit wordt beschreven (eventueel met een plan ter ondersteuning),
 • een kopie van de identiteitskaart van de uitbater,
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag voor de vennoten en beheerders (naargelang de gemeente aan te vragen bij de politiedienst of bij een andere gespecialiseerde dienst),
 • het ondernemingsnummer,
 • een kopie van de statuten van de vennootschap,
 • een kopie van een document waaruit de toegang tot het beroep blijkt, voor de chef-kok van een restaurant,
 • een verslag van een medisch onderzoek, afgeleverd door een arts,
 • een objectief attest van een BA-verzekering indien de voor het publiek toegankelijke oppervlakte 50 m² of meer bedraagt,
 • een bewijs van de controle van de elektrische installaties, uitgevoerd door een erkende instelling,
 • een bewijs van toelating door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV),
 • een gunstig verslag van de preventiedienst van de brandweer (DBDMH),
 • een bewijs van de stedenbouwkundige vergunning, indien een dergelijke vergunning noodzakelijk is krachtens de stedenbouwkundige wetgeving,
 • een kopie van het contract voor het ophalen van het afval,
 • desgevallend een toelatingsaanvraag voor aanleg van een terras (met plan van het terras en de omliggende publieke ruimte),
 • desgevallend een positief advies voor de slijterij van gegiste dranken en een vergunning voor de slijterij van sterke drank (afgeleverd door de gemeente).

Hoeveel kost dit?

Er wordt vaak een gemeentelijke heffing gevraagd bij opening, heropening of overname van een horecazaak.

Voor meer info, kan u zich best richten tot de dienst Middenstand van de gemeente waar de inrichting is gevestigd.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.