Leegstaande ruimte in de stad benutten: nieuwe tool voor eigenaars en initiatiefnemers

Leegstaande ruimte in de stad benutten: nieuwe tool voor eigenaars en initiatiefnemers

1819.brussels

Dankzij een studie, hebben BMA en perspective.brussels een website ontwikkeld voor zowel initiatiefnemers van tijdelijke projecten als publieke eigenaars. De website tracht een antwoord te bieden op de verschillende vragen met betrekking tot de wetgeving rond tijdelijk gebruik.

In Brussel, net als in andere steden, hebben grote projecten tijd nodig. Tussen een aanvankelijke ambitie en het begin van het project is het niet ongebruikelijk dat er een aantal jaren voorbijgaan.

Resultaat: de structurele leegstand, al aanzienlijk in het Brussels gewest, neemt verder toe. Tegelijkertijd wemelt het van nieuwe initiatieven in verschillende sectoren onder impuls van verenigingen, inwoners, instellingen, bedrijven, enz. Tijdelijk gebruik biedt m.a.w. een reële opportuniteit om beschikbare ruimtes en deze zwerm initiatieven met elkaar te verbinden.

Niettemin, was het eerst en vooral nodig de geldende regels en hiaten met betrekking tot vergunningen, woonnormen, brandveiligheid, etc. beter te begrijpen voor zowel gebouwen als terreinen. Daartoe werd een studie uitgevoerd waarvan de resultaten de basis vormen voor een gebruikersgids die vanaf nu beschikbaar is op een nieuwe website.

Deze site is bedoeld voor zowel mensen die op zoek zijn naar een plek om een project te ontwikkelen als eigenaars van ruimtes die ze voor een bepaalde periode op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikbaar willen stellen. Wat zijn uw rechten, uw plichten en welke aandachtspunten mag u niet uit het oog verliezen? Alle antwoorden vindt u voortaan op de website http://tijdelijkgebruik.brussels/ 

Opgelet ! tijdelijk gebruik betekent niet: gratis. Inrichtings- en onderhoudswerken, veiligheid, vergunningen, verzekering, coördinatie … dit alles heeft nog altijd een prijs.

In de komende maanden zal er nog werk gemaakt worden van een strategie om tijdelijk gebruik in het Brussels Gewest verder te stimuleren. Daartoe zullen nog workshops ingericht worden, met name op 4 december 2018 onder begeleiding van Francois Jégou.. Hij begeleidde van 2015 tot 2018 negen Europese steden, waaronder Athene, Riga en Nantes, in het kader van het Europese project REFILL met als doel het gebruik van leegstaande ruimte in deze steden maximaal in te zetten als katalysator voor innovatie.

Bent u zelf actief als tijdelijk gebruiker of stelt u een gebouw of terrein tijdelijk ter beschikking? Dan kan u zich via
info@tijdelijkgebruik.brussels aanmelden voor deze workshop. Meer informatie over het programma en alle praktische details zullen u dan toegestuurd worden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.