Erasmus voor jonge ondernemers: een succesverhaal op elk vlak!

Erasmus voor jonge ondernemers: een succesverhaal op elk vlak!

1819.brussels

Overweegt u om een eigen onderneming op te richten of hebt u dat recent gedaan? Of bent u als zaakvoerder van een bedrijf op zoek naar nieuwe ideeën, expertise of marktopportuniteiten? Dan kan deelnemen aan het programma 'Erasmus for Young Entrepreneurs' (EYE) een bijzonder interessante keuze zijn. Wij spraken met Nadine Bettens, coördinatrice van EYE voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en met een ervaringsdeskundige. 

Iedereen kent het Erasmus-programma voor studenten, maar er bestaat dus ook een dergelijk programma voor ondernemers?

Nadine Bettens: "Het concept is inderdaad gelijkaardig. De Europese Commissie heeft in 2009 dit initiatief genomen om het ondernemerschap in Europa te bevorderen en de mobiliteit van de ondernemers te vergroten. Daarom werd een programma voor grensoverschrijdende uitwisselingen uitgewerkt dat de naam Erasmus for Young Entrepreneurs of EYE kreeg. Het idee is heel eenvoudig: nieuwe of jonge ondernemers worden in contact gebracht met een doorgewinterde gastondernemer in een van de 28 lidstaten van de EU."

U bent contactpersoon voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Waaruit bestaan uw taken concreet?

Nadine Bettens: "hub.brussels (ex Brussels Agentschap voor de Onderneming) is een van de vele tussenorganisaties die door de Europese Commissie officieel zijn aangeduid om het programma te beheren. We promoten het programma, verspreiden informatie, ondersteunen de ondernemers, zorgen voor kwalitatief hoogwaardige uitwisselingen en evalueren de resultaten.

Concreet ga ik op zoek naar jonge, gemotiveerde Brusselse ondernemers die naar het buitenland willen vertrekken om ervaring op te doen met bedrijfsbeheer in de praktijk. Zij bezorgen me hun kandidatuur met cv en een activiteitenplan. Ik controleer de kwaliteit van hun profiel en als het project wordt goedgekeurd, gaan we via de databank van de website www.erasmus-entrepreneurs.eu samen op zoek naar een gastondernemer in het buitenland die bereid is om de kandidaat gedurende enkele maanden de knepen van het vak te leren. Wanneer we contact gelegd hebben, spreken beide ondernemers de periode, de doelstellingen en de activiteiten af voor de uitwisseling.

Daarnaast krijg ik ook profielen binnen van Brusselse ondernemers die bereid zijn om jonge buitenlandse ondernemers te verwelkomen die hun kennis willen perfectioneren in Brussel. Op die manier verwerft de Brusselse ondernemer ook kennis over buitenlandse markten, kan hij internationale contacten leggen en zijn activiteiten uitbreiden naar andere landen.

De profielen van alle ondernemers (zowel jonge als ervaren ondernemers) worden toegevoegd aan een databank, zodat iedereen op zoek kan gaan naar een interessant profiel in de gewenste sector. Wanneer een uitwisseling mogelijk is, breng ik beide partijen met elkaar in contact, valideer ik de kandidatuur en wordt er een overeenkomst ondertekend die de doelstellingen bepaalt, het activiteitenplan, de taken en verantwoordelijkheden, de financiële voorwaarden enz.

En uiteraard begeleid ik de jonge ondernemer ook gedurende de volledige uitwisselingsperiode. Ik help bij allerlei formaliteiten, van huisvesting tot transport, en ontvang na afloop het door de Commissie vereiste activiteitenverslag."

En kunt u positief terugblikken op de uitwisselingen die al achter de rug zijn?

Nadine Bettens: "Absoluut! Het heeft enige tijd geduurd voor we op kruissnelheid waren, en ondertussen is de Commissie ook wat strikter geworden om 'toeristen' te vermijden, maar in de voorbij vier jaar zijn er nu al meer dan 1600 uitwisselingen geweest. Brussel behoort bovendien tot de beste leerlingen van de klas, en daar ben ik zeker trots op! Ik ben echt graag bezig met dit project, omdat ik steeds in contact kom met gemotiveerde mensen. Aan de ene kant vertrekken de jonge ondernemers achteraf meestal met een hoofd vol nieuwe ideeën en staan ze ook meer open voor samenwerkingsmogelijkheden.

De lokale ondernemer profiteert dan weer van de talenten en de energie van de jonge ondernemers, hij leert nieuwe aspecten kennen van buitenlandse markten en ontdekt soms uiterst innoverende oplossingen om zijn activiteiten te verbeteren.

We zien ook regelmatig echte samenwerkingen ontstaan, zoals partnerschapsovereenkomsten, na de uitwisseling tussen beide partijen. Maar u kunt dit beter meteen vragen aan een van onze jonge ondernemers, Stefania, die vier maanden in Brussel aan de slag is geweest bij BetaGroup Coworking!

Waarom hebt u deelgenomen aan dit programma? En wat hebt u geleerd?

Stefania Scognamiglio: ik had net mijn diploma Europese studies behaald en wilde graag experte te worden inzake projectbeheer voor Europese financieringsmogelijkheden. Ik zocht daarom een mogelijkheid om naar het buitenland te trekken, bij voorkeur naar een kmo die actief was in een dynamische Europese omgeving. En via EYE heb ik in Brussel gevonden wat ik zocht!

Bij Betagroup leerde ik de dagelijkse praktijk en de moeilijkheden kennen bij het leiden van een kleine onderneming en kon ik me de administratieve en beheeraspecten ervan eigen maken. Ik heb meegewerkt aan de activiteiten rond onlinemarketing, de verspreiding van informatie en de promotie van BetaGroup Coworking en de initiatieven van het bedrijf. Bovendien kreeg ik ook de kans om een monitoringactiviteit uit te voeren rond mogelijkheden voor Europese financiering en heb ik het indienen van een voorstel gecoördineerd over de deelname van Betagroup aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van de Europese Unie.

Kortom, het was voor mij een buitengewone ervaring en ik raad nieuwe en toekomstige ondernemers van harte aan om deel te nemen aan het programma!

Nadine Bettens: Bovendien heeft de gastondernemer, Ramon Suarez van Betagroup, zelfs besloten om Stefania aan te werven!

Brussel mocht al 55 ondernemers ontvangen. Welk advies hebt u voor ondernemers die in de toekomst willen deelnemen?

Nadine Bettens: "Ik ben ervan overtuigd dat werken in een ander land steeds een ervaring is waarbij je heel wat opsteekt. Met Erasmus for Young Entrepreneurs staat deze ervaring open voor elke ondernemer in spe. Ze mogen rekenen op coaching en advies, en leren op het terrein het reilen en zeilen in de onderneming kennen. Hier geen theoretische beschouwingen: alles is 100% praktijkgericht. Dit is dan ook de best mogelijke voorbereiding om een eigen bedrijf op te starten. Daarom wil ik hun zeggen: Ga ervoor! Je hebt niets te verliezen. Waag de sprong. Grijp de opportuniteiten die een gastondernemer je kan bieden!

Aan de gastondernemers zou ik zeggen dat het belangrijk is ermee rekening te houden wat de persoonlijke doelstelling is van de jonge ondernemer. Het gaat niet om een studentenbaantje of een stage. De buitenlandse ondernemer wil bijleren en zaken verwezenlijken, en moet daarom aan de slag kunnen met concrete projecten en de nodige verantwoordelijkheden krijgen. U moet daarom bereid zijn om de jonge ondernemers enkele uren per week te begeleiden, hun de basis te leren, maar hun ook de kans te geven om een eigen bijdrage te leveren. Op die manier wordt het voor iedereen een positief verhaal.

Geïnteresseerd in een dergelijk avontuur? Lees dan verder …

Uw contactpersoon in Brussel:

Sinds 2018 is Pierre Herfurth van hub.brussels de coordinator voor dit programma
phe@hub.brussels 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.