Studie Unizo & Graydon: bijna 1 op 3 Brusselse kmo's heeft extra ondersteuning nodig na corona

Studie Unizo & Graydon: bijna 1 op 3 Brusselse kmo's heeft extra ondersteuning nodig na corona

1819.brussels

Van de Brusselse kmo’s die voor corona nog in goede gezondheid verkeerden, beschikt bijna één derde (27,9%) over onvoldoende eigen reserves om deze crisis te overleven. Het gaat om 22.110 ondernemingen. Daarnaast blijken 10.451 kmo’s (13,1% van het totaal) slechts over matige reserves te beschikken, waarmee ze ternauwernood kunnen overleven. Dat blijkt uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon in opdracht van UNIZO. Verontrustende cijfers waarbij niet eens de kmo’s zijn meegerekend die voor de coronamaatregelen al in slechte papieren zaten. 

Een derde van de vooraf gezonde Brusselse kmo’s zit nu in de ernstige gevarenzone

Van de Brusselse zelfstandigen en KMO’s tot 50 werknemers beschikken 27,7% (22.110 ondernemingen) niet over de nodige reserves om deze crisis te overleven, terwijl ze wel in een gezonde situatie verkeerden voor de crisis (Grafiek 1, segment 3). Ook 10.451 (13,1%) ondernemers die zeer gezond waren voor de crisis, beschikken nu slecht over een matige veerkracht om er terug bovenop te komen (Grafiek 1, segment 6). 24.697 (31%) ondernemingen bevinden zich in een gezonde uitgangspositie (Grafiek 1, segment 9).

Tabel 1 Graydon

Grafiek 1: Brusselse (= met maatschappelijke zetel in Brussel) zelfstandigen en KMO’s tot 50 werknemers, zonder spookbedrijven (= zonder activiteit in het afgelopen jaar), inclusief toepassing van alle federale en regionale steunmaatregelen, BEHALVE de federale staatsgarantie banken (bazooka)

UNIZO vraagt dat de Brusselse overheid de komende relancemaatregelen vooral richt naar deze groep ondernemingen. 

Extra financiële steun maakt een fundamenteel verschil voor overlevingskansen

Om het belang en de gunstige impact te illustreren van bijkomende financiële steun op de levensvatbaarheid van deze in moeilijkheden verkerende kmo’s maakte Graydon, in opdracht van UNIZO, een – louter hypothetische – simulatie waarbij al deze kmo’s gebruik zouden maken van het bankenplan. Een bankenplan dat tot nog toe niet goed werkte, omwille van te korte looptijd en de te beperkte waarborg door de overheid, maar dat intussen ten goede is bijgestuurd. Het gaat hier uiteraard om een federale maatregel, waar ook Brusselse bedrijven voor in aanmerking komen. Het illustreert tegelijk hoe extra financiering, ook vanuit de Brusselse overheid, de kmo’s in moeilijkheden uit de gevarenzone zou kunnen helpen. Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development van Graydon becijfert: "Enkel door toepassing van het bankenplan, los van andere maatregelen om het kapitaal te versterken, zou het aandeel bedrijven in acuut gevaar alvast dalen van 27,7% naar 16,8%. Uit deze theoretische analyse blijkt dan dat 8.755 ondernemingen opgetild worden naar een hoger segment. In plaats van 22.110 ondernemers, bevinden er zich nog 13.355 bedrijven in moeilijkheden." (Grafiek 2, segment 3)

Tabel 2 Graydon

Grafiek 2: Brusselse zelfstandigen en KMO’s tot 50 werknemers, zonder spookbedrijven, inclusief toepassing van alle federale en regionale steunmaatregelen

Sectoren in moeilijkheden: de horeca, de detailhandel, creatieve activiteiten en events

In de Brusselse horeca stelt Graydon, niet geheel verrassend, vast dat 23,3% (1.295 bedrijven) van de eet-en drinkgelegenheden de huidige crisis, met de huidige voorziene steunmaatregelen, niet te boven komen. Hoewel ze voor het begin van deze crisis nog gezond waren. Voor 13% (728 bedrijven) van deze ondernemingen was de situatie voor de coronacrisis al bijzonder moeilijk en bieden de bestaande steunmaatregelen geen beter vooruitzicht.

Tabel 3 Graydon

Grafiek 3: Brusselse EET- EN DRINKGELEGENHEDEN, zelfstandigen en KMO’s tot 50 werknemers, zonder spookbedrijven, inclusief toepassing van alle federale en regionale steunmaatregelen

In de detailhandel gaat het om 12,2% van de ondernemingen en is er ook een groep van 10,8% die gezond was voor de crisis, maar slechts over beperkte reserves beschikt om de crisis te overleven.

Tabel 4 Graydon

Grafiek 4: Brusselse DETAILHANDEL, zelfstandigen en KMO’s tot 50 werknemers, zonder spookbedrijven, inclusief toepassing van alle federale en regionale steunmaatregelen

Ook de culturele sector bevindt 33,4 % zich vandaag in een benarde situatie.

Tabel 5 Graydon

Grafiek 5: Brusselse CREATIEVE ACTIVITEITEN, KUNST EN AMUSEMENT, zelfstandigen en KMO’s tot 50 werknemers, zonder spookbedrijven, inclusief toepassing van alle federale en regionale steunmaatregelen

U kan de beleidsaanbevelingen van Unizo en het overzicht van alle schema's terugvinden in de ppt-presentatie van de persconferentie , met daarin nog meer specifiek sectorale analyses.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.