Uw activiteiten in een commanditaire vennootschap ?

Uw activiteiten in een commanditaire vennootschap ?

1819.brussels

De laatste jaren is de gewone commanditaire vennootschap (gcv) in opmars. Wat zijn de kenmerken van deze vennootschapsvorm? Klopt het dat u weinig risico loopt als stille vennoot in een gcv?

Naast de klassieke vennootschapsvormen zoals de bvba, cvba en nv, bestaan er nog heel wat andere vennootschapsvormen, welke misschien onbekend doch onterecht onbemind zijn.

Zo is de gewone commanditaire vennootschap een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten (beherende vennoten genoemd) en één of meer geldschieters (stille vennoten genoemd). Deze vennootschapsvorm is bijvoorbeeld geschikt voor wie een zaak wil starten maar zelf over onvoldoende kapitaal beschikt.

Welke voordelen?

De gcv biedt verschillende voordelen:

 • Er is geen minimumkapitaal vereist. Als stille vennoot volstaat het om 1 euro in te brengen.

 • De gcv kan opgericht worden zonder tussenkomst van een notaris.

 • Er moet geen financieel plan opgemaakt worden voor de oprichting.

 • De gcv mag een vereenvoudigde boekhouding voeren.

 • Het (voordelig) regime van de vennootschapsbelasting is van toepassing.

 • De aandelen zijn niet overdraagbaar zonder akkoord van de andere vennoten.

 • De verplichting tot publicatie is beperkt.

 • De arbeid verricht door de vennoten kan gelden als ‘inbreng’.

 • De aansprakelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot hun inbreng.

Welke nadelen?

De gcv heeft ook enkele nadelen:

 • De solidaire en onbeperkte aansprakelijkheid van de beherende vennoten.

 • Het faillissement van de vennootschap heeft ook het faillissement van de vennoten tot gevolg.

 • Als een stille vennoot zich gedraagt als een beherende vennoot en/of bestuurshandelingen uitvoert, zal deze beschouwd worden als een beherende vennoot en solidair en onbeperkt aansprakelijk zijn.

Is een gcv de geschikte vennootschapsvorm voor u?

Er zijn een aantal punten die maken dat een gcv best interessant zijn:

Rekening houdend met de onbeperkte aansprakelijkheid van de beherende vennoot is een gcv aan te raden wanneer er niet al te veel risico’s verbonden zijn aan de activiteiten van de gcv. Zo kan een gcv perfect dienen voor een patrimoniumvennootschap of om een activiteit in bijberoep uit te oefenen.

De oprichtingskosten zijn lager dan een bvba of nv omdat er in principe geen notariële akte nodig is.

Een inbreng in natura (m.a.w. geen geld, maar bijvoorbeeld een gebouw) verloopt veel gemakkelijker via een gcv dan bij een bvba of nv. Bij deze laatste is er namelijk een revisoraal verslag nodig. Bij een gcv kan u zonder revisor een inbreng doen.

Gewone commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Dat is enerzijds terug een kost uitgespaard, maar anderzijds vooral een belangrijk punt qua discretie. Net als een éénmanszaak kan niet zomaar iedereen checken hoeveel uw omzet bedraagt, hoeveel liquide middelen de gcv heeft, hoeveel schulden u nog heeft, ….

We willen u er ook op wijzen dat de investeringsnood van uw vennootschap weinig van belang is. Mocht u veel dienen te investeren en u kiest voor een bvba of een nv, dan zal de bank vaak ook persoonlijke waarborgen vragen aan de vennoten, zodat de beperkte aansprakelijkheid vaak toch doorbroken wordt.

U vindt hier een voorbeeld van statuten voor een gewone commanditaire vennootschap.

Bron: belgium.be

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.