Accident_travail

“Kleine statuten” vanaf 2020: nieuwe dimonaplicht!

Vanaf 2020 wordt de arbeidsongevallenwet uitgebreid tot de “kleine statuten”, dat is de verzamelnaam voor allerlei stages zonder onderwerping aan de sociale zekerheid. Dat heeft een belangrijke impact op de aangifte dimona.

 

Arbeidsongevallen en kleine statuten

Door de overheveling van de bevoegdheid onderwijs naar de regio’s (6e staatshervorming) is de combinatie leren & werken de laatste jaren in sneltempo uitgebreid met allerlei nieuwe systemen, niet onderworpen aan sociale zekerheid en evenmin aan de arbeidsongevallenreglementering. Nu vallen deze personen terug op de regeling eigen aan hun specifiek statuut en intussen zijn er evenveel vergoedingsregelingen ontstaan als er soorten opleidingen zijn, met rechtsonzekerheid voor alle betrokkenen.

Vanaf 2020 voorziet de wetgever voor deze kleine statuten een algemene en coherente dekking, via integratie in de Arbeidsongevallenwet. Alle noodzakelijke informatie moet de verzekeraars bereiken via de uitbreiding van de gegevens in dimona.

Welke opleidingen?

De kleine statuten zijn combinaties arbeid/opleiding, waarbij er:

 • arbeidsprestaties worden verricht buiten de onderwijs- of opleidingsinstelling;
 • in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid;
 • en zonder dat deze arbeidsprestaties leiden tot een onderwerping als gewone werknemer of leerling

Voorbeelden: individuele beroepsopleiding (IBO), beroepsinleving (BIO of BIS), opleidingstrajecten voor werkzoekenden, praktijkstages om een diploma te behalen, …

Voor een volledige lijst verwijzen we u door naar Fedris, dat belast is met de publicatie van de lijst van betrokken stagevormen op zijn website. Diezelfde lijst bevat tevens de personen die hierbij als werkgever worden aanzien, en die bijgevolg een arbeidsongevallenverzekering moeten voorzien vanaf 1 januari 2020.

Wie is de verzekeringsplichtige “werkgever”?

De reglementering duidt voor elke stage/opleiding de verzekeringsplichtige “werkgever” aan, dat is ofwel de stagegever (= de onderneming die de stage op de werkvloer organiseert) ofwel de opleidingsinstelling (= VDAB, Actiris, Forem, vormingcentrum, centrum voor beroepsopleiding, onderwijsinstelling, …).

De verzekeringsplichtige wordt tgv. persoon in opleiding verantwoordelijk voor:

 • de aangifte in dimona
 • het afsluiten van de verzekering arbeidsongevallen
 • de aangifte van arbeidsongevallen

Voor een aantal tewerkstellingen moet daarentegen de werkgever die de stagiair tewerkstelt (de stagegever), zelf de verzekering afsluiten. Dit is onder in Brussel meer het geval voor:

Vergoedingsregeling arbeidsongevallen

Er bestaan twee dekkings- en vergoedingsregelingen (= forfaitaire vergoeding):

 • een volledige dekking (F1): theoretische opleiding + praktische opleiding in de onderneming + ongeval op de weg van en naar het werk  ;
 • een specifieke beperktere dekking (F2): enkel de praktische activiteiten in de onderneming + ongeval op de weg van en naar het werk. Deze regeling heeft veeleer betrekking op stagiairs die geen of een zeer beperkte vergoeding krijgen in het kader van hun stage.

De nieuwe “full” dimona

 Voor de verzekering van de kleine statuten heeft Fedris volgende gegevens nodig, vanaf 1 januari 2020 verplicht in dimona:

 1. periode begin en einde stage
 2. type stagiair (IVT, TRI of STG)
 3. aard van de tewerkstelling: arbeider/bediende
 4. risicoklasse arbeidsongevallen
 5. statuut in de verzekering arbeidsongevallen: algemeen (F1) of beperkt (F2)

Vanaf wanneer?

De integratie in de Arbeidsongevallenwet loopt vanaf 1 januari 2020, voor de arbeidsongevallen overkomen vanaf deze datum.

Dit betekent dat alle “kleine” statuten vanaf 1 januari 2020 met hun noodzakelijke gegevens aanwezig moeten zijn in dimona, ongeacht de aanvangsdatum van de opleiding.

Voor “kleine statuten” met een actieve dimona op 31 december 2019 is de actie de volgende:

 • lopende dimona “OUT” op 31 december 2019
 • nieuwe dimona “IN” op 1 januari 2020 met alle verplichte gegevens. Het type stage blijft hetzelfde indien IVT of TRI, type DWD wordt STG.

Bron Partena / Group S

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.