De Tetrapremie voor de sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, is beschikbaar op 19 april

De Tetrapremie is beschikbaar sinds 19 april

In het kader van de COVID-19-pandemie wil de Brusselse regering de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun belangrijkste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport ondersteunen via de invoering van een economisch steunmechanisme.

Na veelvuldig overleg met de betrokken sectoren is deze steun, die de naam ‘Tetrapremie’ heeft gekregen, beschikbaar vanaf 19 april.

Het formulier voor indiening van de aanvraag voor die Tetrapremie is exclusief beschikbaar op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid. Je kan je aanvraag indienen tot 19 mei.

De premie zal beschikbaar zijn per vestigingseenheid, met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Er dient te worden opgemerkt dat de Tetrapremie voor de sector van de toeristische logies (hotels, gastenkamers en andere toeristische logies) op verzoek van de sector kort is uitgesteld om beter aan te sluiten bij de behoeften van de betrokken inrichtingen. De modaliteiten van deze premie zullen binnenkort worden meegedeeld.

Wat zijn de algemene voorwaarden voor het indienen van je aanvraag?

De Brusselse regering heeft op woensdag 12 mei in eerste lezing een nieuw besluit aangenomen om de voorwaarden voor toegang tot de Tetrapremie te verruimen

 • Je bent op 31 december 2020 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • Je hebt een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op dezelfde datum
 • Je komt niet in aanmerking voor de BTW-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
 • Je komt je sociale en fiscale verplichtingen na en voldoet aan je verplichtingen inzake bekendmaking van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België
 • Je hebt een Belgische zichtrekening (op dezelfde naam als de begunstigde)
 • Jouw onderneming heeft in 2019 een omzet verwezenlijkt die hoger ligt dan de bedragen vermeld in de onderstaande tabel, berekend op basis van het aantal vestigingseenheden van jouw onderneming die actief zijn in het Brussels Gewest 
 • Uw onderneming respecteert de noodmaatregelen die worden opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Aantal vestigingseenheden

Omzetcijfer 2019

1

25.000 euro

2

35.000 euro

3

45.000 euro

4

55.000 euro

5 en meer

65.000 euro

 

Voor bedrijven die in de loop van 2019 in de Kruispuntbank werden geregistreerd, wordt het bedrag van de omzet 2019 (algemeen voorwaarde) berekend à rato van het aantal dagen dat het bedrijf in 2019 bestond. Voorbeeld: als uw bedrijf op 1 juli 2019 werd opgericht, is de minimaal te behalen omzet = omzet behaald in 2019 * 184 actieve dagen in 2019/365 totale dagen in 2019.

Aangezien de premie varieert in functie van het aantal voltijdsequivalenten (VTE’s), zal de administratie zich baseren op de sociale balans van 2019 of, voor ondernemingen die hun sociale balans niet moeten publiceren of waarvan de publicatietermijn nog niet is verstreken, op basis van een door een sociaal secretariaat afgegeven attest waaruit het gemiddelde aantal werknemers in voltijdsequivalenten voor het jaar 2019 blijkt.

❗ Belangrijke opmerking : de ‘Tetrapremie’ wordt toegekend per vestigingseenheid (met een maximum van 5 vestigingeenheden per onderneming), maar varieert in functie van het aantal VTE’s en van het percentage omzetverlies van je onderneming

Wat zijn de specifieke voorwaarden voor het indienen van jouw aanvraag?

A) voor de aanvraag van een premie voor de « ReCA-sector en zijn leveranciers»

 • Je hebt een van de volgende NACE-codes
 • Je onderneming heeft een omzetverlies van ten minste 40% geleden tussen het vierde kwartaal van 2020 en het vierde kwartaal van 2019.
 • Je hebt, indien verplicht, een geregistreerd kassasysteem (‘witte kassa’)

Dan heb je, afhankelijk van het aantal VTE’s en het percentage omzetverlies van jouw onderneming, recht op de volgende premie:

Aantal voltijds equivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% (in kwartaal 4 van 2020 ten opzichte van kwartaal 4 van 2019)

Omzetverlies van 60% of meer (in kwartaal 4 van 2020 ten opzichte van kwartaal 4 van 2019)

Minder dan 5

7.500 euro

10.500 euro

Van 5 tot minder dan 10

13.500 euro

16.500 euro

10 en meer

30.000 euro

54.000 euro

 

Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.

Voor restaurants, cafés en leveranciers die tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 zijn opgericht:

 • Ofwel toon je een omzetverlies van 40% aan → je hebt recht op de variabele premie (zie tabel)
 • Ofwel toon je geen verlies van ten minste 40% aan → je hebt recht op een forfaitaire premie van € 6.000 per vestigingseenheid

Voor restaurants, cafés en leveranciers die vanaf 1 januari 2020 zijn opgericht: er is een forfaitaire premie van € 6.000 per vestigingseenheid voorzien.

B) Voor de aanvraag van een ‘premie voor de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector’

 • Je hebt een van de volgende NACE-codes.
 • Jouw onderneming heeft een omzetverlies van ten minste 40% geleden tussen het tweede tot het vierde kwartaal van 2020 en het tweede tot het vierde kwartaal van 2019.

Dan heb je, afhankelijk van het aantal VTE’s en het percentage omzetverlies van je onderneming, recht op de volgende premie:

Aantal voltijds equivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% (in kwartaal 2-3-4 van 2020 ten opzichte van kwartaal 2-3-4 van 2019)

Omzetverlies van 60% of meer (in kwartaal 2-3-4 van 2020 ten opzichte van kwartaal 2-3-4 van 2019)

Minder dan 5

6.250 euro

8.750 euro

Van 5 tot minder dan 10

11.250 euro

13.750 euro

10 en meer

25.000 euro

45.000 euro

 

Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.

Voor ondernemingen in de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector die tussen 1 april 2019 en 31 december 2019 zijn opgericht:

 • Ofwel toon je een omzetverlies van 40% aan → je hebt recht op de variabele premie (zie tabel)
 • Ofwel toon je geen verlies van ten minste 40% aan → je hebt recht op een forfaitaire premie van € 5.000 per vestigingseenheid

Voor ondernemingen in de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector die vanaf 1 januari 2020 zijn opgericht: er is een forfaitaire premie van € 5.000 per vestigingseenheid voorzien.

C) Voor de aanvraag van een ‘discotheekpremie’ 

 • Je hebt de NACE-btw-code 56.302
 • Jouw onderneming heeft een omzetverlies van ten minste 40% geleden tussen het vierde kwartaal van 2020 en het vierde kwartaal van 2019.
 • Je hebt een milieuvergunning of een milieuverklaring voor je activiteit als discotheek

Dan heb je , afhankelijk van het aantal VTE’s en het percentage omzetverlies van jouw onderneming, recht op de volgende premie:

Aantal voltijds equivalenten

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% (in kwartaal 4 van 2020 ten opzichte van kwartaal 4 van 2019)

Omzetverlies van 60% of meer (in kwartaal 4 van 2020 ten opzichte van kwartaal 4 van 2019)

Minder dan 5

75.000 euro

81.250 euro

Van 5 tot minder dan 10

87.500 euro

100.000 euro

10 en meer

112.500 euro

125.000 euro

 

Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.

Voor discotheken die tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 zijn opgericht:

 • Ofwel toont u een omzetverlies van 40% aan → je hebt recht op de variabele premie (zie tabel)
 • Ofwel toont u geen verlies van ten minste 40% aan → je hebt recht op een forfaitaire premie van € 10.000 per vestigingseenheid

Voor discotheken die vanaf 1 januari 2020 zijn opgericht: er is een forfaitaire premie van € 10.000 per vestigingseenheid voorzien

De hier verstrekte informatie kan nog worden gewijzigd. Alleen de bepalingen van het uiteindelijke besluit, dat in laatste lezing door de regering wordt aangenomen, zullen van toepassing zijn.

Het formulier voor indiening van de aanvraag voor de Tetrapremie

Je kan je aanvraag indienen tot 19 mei 2021

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.