Dedju zeg, hoe mijn team nu versterken? Actiris helpt je daarbij

Hoe je team versterken? Actiris helpt je daarbij.

Actiris lanceerde recent een uitgebreide communicatiecampagne om de Brusselse ondernemers te herinneren aan zijn diensten. Een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over de hulp die de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling aanbiedt aan potentiële werkgevers, in een interview met Liesbeth Driesen, directeur van de Directie Werkgevers, en Bart Bury, Consultant Werkgevers of “SPOC” zoals bij Actiris wordt gezegd (Single Point of Contact).

Het voornaamste doelpubliek van Actiris zijn de Brusselse ondernemers, hetzij de potentiële werkgevers van Brusselse werknemers. Er bestaat zelfs een specifieke directie voor hen met als missie om de werkgevers de ideale kandidaat te helpen vinden of op te leiden. Het hoofddoel: zoveel mogelijk vacatures aantrekken en er gericht op antwoorden.

Na een jaar coronacrisis die alle economische spelers heeft verrast en verlamd, besloot de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om een empathische boodschap uit te sturen die alle beschikbare maatregelen, waaronder ondersteuning voor de werkgelegenheid, (opnieuw) onder de aandacht brengt.

2020, een bijzonder jaar

“De voorbije maanden zijn we natuurlijk het dringendste, namelijk de lopende dossiers, blijven behandelen,” vertelt Liesbeth Driesen, directeur van de Directie Werkgevers bij Actiris. “Maar daarnaast hebben we er vooral voor gezorgd dat werkgevers, en dan zeker de kleinste ondernemingen, een luisterend oor vonden bij onze Werkgeverslijn en ons team van SPOC's – dat zijn onze consultants voor de bedrijven.” Er was inderdaad geen sprake van massale aanwervingen, hoewel de situatie sterk verschilde van sector tot sector: sommige sectoren deden het relatief goed of hadden zelfs nog altijd aanwervingsproblemen, terwijl andere, zoals de evenementensector, volledig onderuit werden gehaald door de crisis.

2021, het jaar van de vernieuwing

Nu we 2021 zijn ingegaan, zijn er vooruitzichten op verbetering, versoepelingen en hopelijk het einde van de lockdowns. “Ook al is er nog niets concreets, het is wel beter om voorbereid te zijn,” adviseert Liesbeth. “Onze ‘Dedju zeg’-campagne wil ondernemers dan ook de boodschap brengen dat het momenteel inderdaad heel zwaar is, maar dat Actiris er altijd staat voor hen. Ze moeten onze diensten wel proberen om er hun voordeel mee te kunnen doen. Bij deze dus nog eens een warme oproep om contact met ons op te nemen.” 

De SPOC's

Brusselse ondernemers die personeel willen aanwerven, kunnen rekenen op gedegen advies en actuele informatie over aanwervingspremies, stages en opleidingen – allemaal verstrekt door een toegewijde werkgeversconsultant of SPOC (Single Point of Contact). Een populaire formule, zo blijkt. Liesbeth: “Ons tevredenheidsonderzoek vertelde ons dat de relevantie van de verstrekte informatie, en de menselijke en empathische kwaliteiten van onze SPOC's heel erg worden gewaardeerd. We gaan dus zeker op dezelfde weg verder.”

POW's die nog meer inspelen op de behoeften

Beter nog, voor bepaalde sectoren zet Actiris POW's op (Polen Opleiding-Werk). Die komen voort uit een publiek-privaat partnerschap tussen Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en werkgevers uit een specifieke sector. “De polen bevorderen uitwisselingen en interacties met als doel het dienstenaanbod voor arbeidskrachten, opleiding en werkgelegenheid zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachtingen van de sector en zijn werkgevers,” licht Liesbeth toe. Momenteel zijn er drie POW's: de POW Technicity voor de technische en industriële sector, de POW Digitalcity voor de IT-sector, en de POW Logisticity voor transport en logistiek. Binnenkort komt daar de POW Constructcity voor de bouw bij.

De Actiris-database 

De SPOC's verzamelen de vacatures van de bedrijven die zij ondersteunen, en publiceren ze vervolgens op de website van Actiris.brussels. Actiris kan ook een preselectie maken van de kandidaten, tenzij de potentiële werkgever dat liever zelf doet met gebruik van de tool "MySelect Actiris", dat sinds een dik jaar beschikbaar is, om zelf de databank van Actiris te raadplegen. “Het is de grootste en meest volledige database van Brussel, omdat werkzoekenden zich er moeten registreren om aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering,” verduidelijkt Bart Bury, een SPOC van het eerste uur die met aanstekelijk enthousiasme vertelt over zijn missie.

een SPOC: meer dan een partner, jouw bondgenoot

“Onze rol is om deuren te openen voor werkgevers. Wij zijn facilitators, maar soms ook bemiddelaars,” vertelt hij. “Onze opdracht is heel gediversifieerd en stelt ons in staat om alle diensten die Actiris aanbiedt te incorporeren. Dat betekent doorgaans ook dat we de ondernemers die onze hulp hebben ingeroepen, ter plaatse gaan bezoeken om een vertrouwensrelatie op te bouwen en hun zo snel mogelijk de meest gepaste dienst te kunnen verlenen.”

Bart heeft een twintigtal collega's, verdeeld over vijf polen die de gehele Brusselse economische activiteit bestrijken en die voor de medewerkers geen geheimen meer kennen: de pool "overheid en onderwijs" waar Bart zelf werkt, de pool "handel - horeca - toerisme" die zwaar is getroffen door de huidige crisis, de pool "diensten voor ondernemingen - financiën en IT", de pool "industrie - transport - logistiek", en ten slotte de pool "vzw - persoonlijke dienstverlening - culturele sector - gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, en recreatie"’ waar ook ziekenhuizen toe behoren. Elke pool heeft zijn specifieke kenmerken, zijn eigen uitdagingen en een kenmerkend bedrijfsprofiel. De verschillende polen werken ook samen wanneer dat bevorderlijk is voor het welslagen van een missie. Dat betekent dat voor veel ondernemers de SPOC's een waardevolle, zo niet onmisbare schakel zijn in het aanwervingsproces van nieuwe werknemers.

Eerste contacten

De toegang tot hun diensten is eenvoudig. Op de website www.actiris.brussels staat alvast een beknopte samenvatting van de aangeboden diensten en hulp voor werkgevers. De werkgeverslijn van Actiris is bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 02 505 79 15 of via e-mail naar employeurs@actiris.be. Een eerstelijnsmedewerker verwijst nieuwe contactpersonen door naar de juiste pool op basis van hun bedrijfsnummer. Binnen 24 uur neemt een gekwalificeerde SPOC voor de relevante sector contact op met de onderneming. Bart geeft nog deze tip mee: “Ga na of je financieel in staat bent om je team uit te breiden voordat je begint met een aanwervingsprocedure, want aanwerving in België brengt altijd flinke kosten met zich mee, met of zonder steun.”

Vertrouwensmissie

De SPOC heeft onder meer de taak om de potentiële werkgever te helpen bij het opstellen van een gedetailleerde functiebeschrijving voor de vacature, maar ook om de ondernemers uit te leggen welke maatregelen, stimulansen en aanwervingssteun relevant kunnen zijn voor hen. “Het is noodzakelijk maar vanzelfsprekend dat we deze hulpmiddelen, die voortdurend evolueren naargelang de doelgroepen waar de Brusselse overheid zich op wil richten, goed kennen en er als het ware mee kunnen jongleren,” illustreert Bart. “Wij doen dienst als een soort aanvulling op het sociaal secretariaat dat sommigen (nog) niet hebben. Het is onze verantwoordelijkheid om potentiële werkgevers te informeren over de voordelen van bepaalde maatregelen, en om in onze database na te gaan of kandidaten in aanmerking komt voor zulke maatregelen, maar het is niet aan ons om simulaties uit te voeren of loonberekeningen te maken.” Tot slot informeert de SPOC de ondernemers over de beschikbare opleidingen in functie van de taken waarvoor zijn een werkkracht zoeken, en verwijst hij/zij hen door naar de bevoegde organisaties. Daarna geeft de SPOC de fakkel door aan een team van aanwervingsadviseurs die aan elke pool zijn verbonden, om zo snel mogelijk een preselectie te maken van de kandidaten.

Focus op de toekomst

Ondernemingen van alle groottes en sectoren, ongeacht hun eigenheden en aanwervingsbehoeften, zijn welkom bij Actiris waar alles in het werk wordt gezet om aan hun verwachtingen te voldoen. Liesbeth besluit stellig: “Schakel Actiris gerust in voor het beheer van uw vacatures,” en doet ten slotte nog een oproep: “Overweeg ook eens om een stagiair aan te werven via een First-stage, speciaal voor jongeren met maximaal een diploma secundair onderwijs. Zoals bij alle crisissen zijn jongeren namelijk zwaar getroffen door de coronacrisis. Met een kostprijs voor de werkgever van € 200 per maand gedurende 3 tot 6 maanden, uiteraard onder begeleiding, is dit een heel mooie opportuniteit voor zowel de stagiair als de werkgever.”

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.