Een goed kredietdossier

Een goed kredietdossier

1819.brussels

Uw bankier is doorgaans een partner in alle stadia van het leven van uw onderneming. Er bestaat een grote hoeveelheid literatuur hieromtrent. Hieronder een aantal tips op basis van praktische observaties bij ondernemers.
 

Moet ik vleien bij mijn kantoordirecteur om een krediet te verkrijgen?

U zult de personen die beslissen of u de gevraagde lening krijgt, met name de cel kredieten van uw financiële instelling, niet ontmoeten.

Uw kantoorverantwoordelijke of persoonlijk adviseur kan meestal niet op eigen houtje beslissen. Zijn rol is eerder om uw project te verdedigen. Help hem!  Uw krediet kan nog altijd geweigerd worden, ondanks zijn steun. Maar zonder hem zult u zeker geen krediet ontvangen.

Hoe reageert een bankier op een kredietaanvraag?

De bankier is geen bankautomaat! Hij zal uw partner zijn indien hij aanvoelt dat het risico beheerst is en er potentieel is.

De bankier zal zich een aantal gerechtvaardigde basisvragen stellen:

 • Is de klant gekend en is hij ons vertrouwen waard?
 • Beantwoordt de kredietaanvraag aan een 'gezonde behoefte'?
 • Heeft het dossier potentieel op korte en lange termijn?
 • Kan de klant de kredietkosten dragen?
 • Zijn de financiële dimensies van de klant in overeenstemming met het bedrag van het krediet?
 • Beschikt de bank over voldoende zekerheden indien de klant een zware crisis niet te boven zou komen?
 • Kan de relatie met de klant voor beide partijen rendabel zijn?

Hoe de bankier benaderen?

Gedraag u in de eerste plaats als een zorgvuldige beheerder en niet zozeer als een ondernemer met lef (of een dromer).

Zorg voor een verzorgde presentatie en nette documenten om te overhandigen aan uw gesprekspartner. De eerste indruk is vaak de goede!

Neem tijdens uw ontmoeting met de bankier de tijd om uw project in detail uit te leggen. Toon aan dat u uw vak en uw sector kent, en benadruk uw competenties.

Hoe moet een dossier eruitzien?

Zorg ervoor dat uw dossier duidelijk, volledig, netjes verzorgd en vooral gemakkelijk te lezen is. Illustreer uw project met concrete argumenten en cijfers.

Wat de inhoud betreft, kunt u uw aanvraag als volgt organiseren:

 • Samenvatting van maximaal één pagina, bijvoorbeeld in de vorm van een schema met wat uitleg en troeven die u uiteenzet aan de hand van vier basisvragen: wie, wat, hoe, hoeveel?

 • Een dynamisch curriculum vitae: loopbaan (ervaring, geschiedenis), motivatie, sterke punten, team dat u intern of extern zal bijstaan (adviseurs ...)

 • Dynamische presentatie van het concept/project

 • Strategie voor de lancering EN de ontwikkeling, rekening houdend met de markt en de concurrentie

 • Commerciële aanpak: reclame, communicatie, public relations ...

 • Organisatorische aspecten

 • "Uitgebreide" begrotingen (optimistische, pessimistische en gemiddelde situatie) met vermelding van verwachte rendabiliteit, goed evenwicht van middelen, rekening houdend met investeringen, andere behoeften en thesaurievoorspellingen

 • Beoogde juridische structuur (bvba, nv ...)

 • Precieze formulering van de aanvraag

 • Referenties – nuttige contactpersonen

Verzorg dus zowel de inhoud als de vorm, maar verlies u niet in overbodige woordenstromen. U hoeft geen boek te schrijven!

Naast de financiële elementen moet u dus ook de competenties en troeven van de onderneming in de verf zetten. Een vermogend of trouw klantenbestand, een exclusief productgamma, een actief distributienetwerk, een team van adviseurs ... het zijn allemaal elementen die het vertrouwen van de gesprekspartner zullen versterken.

Het kan ook nuttig zijn om uw orderboek te tonen, een positieve evolutie tijdens de laatste seizoenen aan te stippen, de goede eerdere samenwerking met de bank en de naleving van eerdere engagementen in herinnering te brengen ...

Hoelang duurt het om tot een akkoord te komen?

De timing zal belangrijk zijn. Dien uw aanvraag ruim op tijd in; de termijnen voor de beslissing of vrijmaking van de bedragen kunnen algauw oplopen tot een paar dagen of zelfs een paar weken als er meer informatie nodig is.

Een klassieke fout?

Nadat ze hun onderneming hebben opgericht, wachten veel ondernemers pas tot ze in een financiële put zitten om hulp te vragen aan hun bank ... en dan is het meestal te laat.

Het gebeurt ook vaak dat bedrijfsleiders te krappe berekeningen maken. Sommigen onderschatten onbewust de behoeften, terwijl anderen bang zijn dat ze geen lening zullen krijgen en daarom het absolute minimum vragen, met het risico om een paar maanden later opnieuw in geldnood te zitten. Dat is een te vermijden fout. Bovendien lijken statistieken uit te wijzen dat weigeringen zelden met de gevraagde bedragen te maken hebben.

Zal een bankier geld lenen aan een onderneming in moeilijkheden?

Maar weinig bankiers zullen hun steun bieden in geval van moeilijkheden. Ze zullen argwanend en bang zijn en zullen zich niet kunnen engageren om uw onderneming weer recht te trekken.

Als u echter geen keuze hebt, zorg dan voor stevige argumenten.

Maar onthoud vooral dit: ga naar uw bank vóór de crisis toeslaat. Op basis van slimme vooruitzichten zult u moeilijke periodes kunnen voorspellen en erop anticiperen.

Met wie moet u uw dossier opstellen?

Om uw kansen te maximaliseren, is het aangeraden uw kredietaanvraag op voorhand met een kritische blik te laten controleren door een professionele boekhouder. Het zijn echte rekenknobbels met veel algemene ervaring in bedrijven, en ze zullen een waardevolle eerste test vormen.

Het COm, en BECI kunnen u ook bijstaan met advies en informatie. Ze zullen samen met u het goede financiële evenwicht van uw project kunnen onderzoeken en verzekeren dat u de gevraagde bedragen zult kunnen terugbetalen.

Doe dus een beroep op externe hulp! U kunt kosteloos een beroep doen op de adviseurs van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden – en hoeft daarvoor niet te wachten tot u ook echt in moeilijkheden zit! Voorkomen is beter dan genezen. U kunt dus best op voorhand financieringen aanvragen.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.