Energieaudit: de nieuwste punten waarmee u rekening moet houden!

Energieaudit: nieuwigheden waarmee u rekening moet houden !

1819.brussels

Brusselse ondernemingen die grote energieverbruikers zijn, worden sedert enkele jaren in bepaalde gevallen verplicht om een energieaudit uit te voeren. De regelgeving werd onlangs herzien en uitgebreid naar grote ondernemingen.

Wat houdt een energieaudit in?

Een energieaudit is een radioscopie van uw energieverbruik om aan te tonen waar, hoe en in welke mate u energie kunt besparen in het gebouw waar uw onderneming is gevestigd.

Wie is verplicht een audit uit te voeren?

Een energieaudit is verplicht voor:

 • grote ondernemingen;
 • grote energieverbruikers bij de aanvraag van een milieuvergunning.

1. Grote ondernemingen


Wie?

De volgende private of publieke ondernemingen op een Brusselse locatie waarvoor een milieuvergunning geldt, moeten een energieaudit uitvoeren:

 • ondernemingen met meer dan 250 voltijdse equivalenten (VTE);
 • ondernemingen met een omzet van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijkse balans van meer dan 43 miljoen euro.

De verplichting geldt niet voor publieke administraties, maar wel voor publieke ondernemingen.

Om na te gaan of uw onderneming moet worden beschouwd als een "grote onderneming", moet u oordelen of ze beantwoordt aan een van beide voorgaande criteria (aantal werknemers of financiële resultaten). In de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) vormt de locatie van een onderneming doorgaans een vestigingseenheid. Om het zakencijfer en de jaarlijkse balans voor de Brusselse locatie van uw onderneming te bepalen, kunt u een verdeelsleutel toepassen, zoals het aandeel van de werknemers op de locatie. (zie de regelgeving voor het Vlaams Gewest).

Wanneer?

Dit zijn de voornaamste datums waarmee u rekening moet houden:

 • 31/12/2016: ondertekening van een contract met een erkende auditeur. Is dat nog niet gebeurd? Geen nood, het is vooral de mededeling van de audit tegen eind 2017 die belangrijk is.

 • 31/12/2017: overdracht van het auditrapport aan Leefmilieu Brussel

 • Elke 4 jaar: hernieuwing van de energieaudit

Vrijstellingen?

De gebouwen van grote ondernemingen zijn vrijgesteld van de energieaudit als ze voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • ze werden geaudit in het kader van een ISO 50.001-certificering of beschikken over een gelijkwaardige milieucertificering die een energieaudit omvat;

 • ze zijn gedekt door een conforme en geldige energieaudit;

 • ze huisvesten een onderneming die een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie moet uitvoeren (PLAGE-programma).

2. Grote energieverbruikers bij de aanvraag van een milieuvergunning
 

Wie?

Een vestiging die wordt beschouwd als een grootverbruiker moet bij de aanvraag van een milieuvergunning een energieaudit uitvoeren als ze voldoet aan de volgende twee criteria:

Criterium 1: activiteitensector

Bedrijfstak

Criterium

Toepassingsdatum

Handelssector voor winkels met een totale oppervlakte van meer dan 1.000 m² (ingedeeld volgens rubriek 90* van de Lijst van de ingedeelde inrichtingen)

une superficie de vente et des locaux de dépôt de plus de 1000 m² 

vanaf 1 januari 2018

industriesector

verbruik van meer dan 0,1 PJp

vanaf 1 januari 2018

niet-industriële sector

vanaf een vloeroppervlakte van 3.500 m² 

sinds 30 juli 2012

 

Criterium 2: verbruikslimiet

Een vestiging wordt beschouwd als een grootverbruiker als ze een van de volgende verbruikslimieten overschrijdt. Die limieten zijn bepaald bij een gegeven klimaat en een normale bezetting.

Bedrijfstak

Specifieke verbruikslimieten

Kantoorgebouw (privaat of publiek)

> 128 kWhe/m2.jaar

Onderwijs

> 107 kWhe/m2.jaar

Ziekenhuizen

> 197 kWhe/m2.jaar

Rusthuizen

> 182 kWhe/m2.jaar

Hotels

> 206 kWhe/m2.jaar

Handelszaken

> 212 kWheelek/m².jaar

en > 102 kWhebrand/m².jaar

of  > 314 kWhetotaal/m².jaar

Andere

> 142 kWhe/m2.jaar

Industrie

> 0,1 PJp/jaar

In tegenstelling tot de vroegere regelgeving moet nu ook rekening worden gehouden met de processmethodologie. Die kan niet worden uitgesloten.

Wanneer?

De energieaudit moet worden gevoegd bij:

 • elke aanvraag voor een milieuvergunning van klasse 1A of 1B uitgaand van een publieke/private aanvrager of van klasse 2 voor openbaar nut;

 • bij elke aanvraag voor verlenging of hernieuwing van die vergunningen;

 • bij elke aanvraag voor een uitbreidingsvergunning als de aanpassing van de inrichtingen de energiecriteria of de oppervlakte van de vestiging dusdanig wijzigt dat de vestiging een "grootverbruiker" wordt;

 • vanaf 1 januari 2018 bij elke aanvraag van een milieuvergunning van klasse 1D betreffende een winkel in de zin van rubriek 90 in de lijst van de ingedeelde inrichtingen.

Vrijstellingen?

Gebouwen die voldoen aan een van de volgende voorwaarden, zijn vrijgesteld van de audit voor de milieuvergunning:

 • ze zijn onderworpen aan een EPB-voorstel voor nieuwe of zwaar gerenoveerde gebouwen;

 • ze zijn onderworpen aan een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE-programma);

 • ze hebben in de laatste 4 jaar deel uitgemaakt van een conform verklaarde energieaudit;

 • ze werden geaudit in het kader van een ISO 50.001-certificering of beschikken over een gelijkwaardige milieucertificering die een energieaudit omvat;

3. Wie mag een energieaudit uitvoeren?

De audit moet worden uitgevoerd door een auditeur die erkend (hierbij de lijst) is door Leefmilieu Brussel. De auditeur dient een aantal regels te volgen om zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen.

Er bestaan drie methodologieën voor de uitvoering van een audit: gebouw, process of gemengd. De auditeur zal bepalen welke van de drie methodologieën het meest geschikt is voor uw vestiging. Ga zeker na of de auditeur die u aanstelt wel degelijk erkend is voor de methodologie die overeenstemt met uw gebouw.

De uitvoering van een energieaudit duurt doorgaans 2 tot 6 maanden. De audit zal een actieplan voorzien waarvan bepaalde maatregelen kunnen worden opgenomen bij de voorwaarden voor uw milieuvergunning.

4. Zijn er premies voor de uitvoering van deze audit?

Dankzij het actieplan en de vooropgestelde energiebesparingen worden de kosten voor de uitvoering van een audit gemiddeld terugverdiend in 1 of 2 jaar.

Er zijn twee premies die onder bepaalde voorwaarden kunnen worden gebruikt voor een audit:

Als u meer informatie wenst, kunt u

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.