Parkeren en het BWLKE: wij helpen u !

Parkeren en het BWLKE: wij helpen u !

1819.brussels

Brussel staat regelmatig in de top 5 van Europese steden met de meeste files. Om het woon-werkverkeer terug te dringen en bij te dragen aan een betere mobiliteit, heeft het gewest een instrument ingevoerd dat onder meer een rationeler beheer beoogt van de parkeerplaatsen: het BWLKE (COBRACE).  Welke gevolgen heeft dit voor uw onderneming? Wie kan u helpen?

BWLKE? Wat is dat precies?

Het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) voert nieuwe maatregelen in om tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen met 30% te verminderen in vergelijking met 1990 en zo te zorgen voor een goede luchtkwaliteit.

Een van de hoofdstukken in deze nieuwe regelgeving betreft vervoer en parkeren. Om het aantal overtollige parkeerplaatsen in kantoorgebouwen terug te dringen en de aantrekkingskracht van deze parkeerplaatsen te beperken, voorziet het BWLKE om op bestaande kantoorgebouwen de berekeningswijze toe te passen voor de bepaling van het aantal toegelaten parkeerplaatsen die al sinds 1998 op nieuwe gebouwen wordt toegepast krachtens de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 21 november 2006 (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening).

Op wie is dit van toepassing?

Deze maatregel is alleen van toepassing op kantoorgebouwen en dus niet op parkeerplaatsen voor bepaalde functies zoals bewoning, openbare parkeerplaatsen, 'productieve' activiteiten, uitrustingen of functies die vallen onder 'handel' in de brede betekenis van de term.

De maatregel is aanpasbaar en progressief. Het principe ervan luidt als volgt: bij elke verlenging of vernieuwing van de milieuvergunning wordt een maximumaantal parkeerplaatsen bepaald afhankelijk van twee factoren:

 • de vloeroppervlakte van de kantoren (m²)
 • de bereikbaarheid van de zone met het openbaar vervoer:
  • A: zeer goede bereikbaarheid
  • B: goede bereikbaarheid
  • C: matige bereikbaarheid

Hoe beter een locatie bereikbaar is met het openbaar vervoer, hoe minder parkeerplaatsen deze plek toegewezen zal krijgen. Raadpleeg de gedetailleerde en bijgewerkte kaart (.gif).

Als het aantal parkeerplaatsen de drempel overschrijdt, heeft de houder van de milieuvergunning van het kantoorgebouw de volgende mogelijkheden:

 • De parkeerplaatsen afschaffen en een nieuwe bestemming aan de ruimte geven.
 • De parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek, als bewonersparking of als publieke parking.
 • De overtollige parkeerplaatsen behouden en jaarlijks voor elke overtollige parkeerplaats een milieuheffing betalen, die afhangt van de bereikbaarheid van de zone.

De uitbater heeft de mogelijkheid om een afwijking aan te vragen op basis van een effectenstudie. Deze studie moet per geval nagaan in welke mate normoverschrijdingen gerechtvaardigd zijn om concrete sociaaleconomische redenen. Als de onderneming een afwijking wenst voor meer dan tien plaatsen, dan moet zij een beroep doen op een geregistreerd bureau voor de uitvoering van deze studie.

In de praktijk

Sinds 5 februari 2014 wordt door Leefmilieu Brussel en de gemeenten voor elke nieuwe milieuvergunning en voor elke verlenging of vernieuwing van een milieuvergunning het aantal ‘overtollige’ plaatsen bepaald.

De belasting voor het aanslagjaar 2014 voor houders van een (nieuwe of in de loop van 2014 verlengde of vernieuwde) milieuvergunning die ervoor kozen hun overtollige plaatsen te behouden, moet worden betaald vanaf 1 januari 2015. Deze belasting zal in de loop van 2015 worden ingekohierd. Voor zone C zal de belasting pas in 2022 in werking treden, maar de afwijkingsregeling voor overtollige plaatsen en de indexering van de belasting zijn onmiddellijk van kracht.

Wij helpen u!

Voor alle vragen over het BWLKE op het vlak van parkeren heeft Leefmilieu Brussel een begeleidingsdienst in het leven geroepen. U kunt contact opnemen met deze dienst via e-mail op parking@leefmilieu.irisnet.be of telefonisch op het nummer 02 563 41 80.

We merken tevens op dat de uitbater van een parking die ervoor koos om een of meer overtollige parkeerplaatsen te handhaven, te allen tijde kan beslissen deze te schrappen of ter beschikking te stellen om minder lasten te betalen. Hiervoor volstaat het dit eveneens aan Leefmilieu Brussel te melden.

Bron: Leefmilieu Brussel

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.