Pollutiepieken: principes en verplichtingen voor ondernemingen

Pollutiepieken: principes en verplichtingen voor ondernemingen

1819.brussels

De luchtkwaliteit wordt in Brussel constant gemonitord. Op een gloednieuwe internetsite krijgt u meteen een overzicht van de luchtkwaliteit en de risico's op pollutiepieken.

In Brussel zijn er regelmatig winterse of zomerse pollutiepieken die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid en ons leefmilieu.

De pollutiepieken kunnen ofwel veroorzaakt worden door fijne stofdeeltjes (PM10) en stikstofdioxide (NO2), ofwel door ozonconcentraties (O3). Ozonpieken komen hoofdzakelijk voor in de zomer, tijdens hittegolven.

Een algemene luchtkwaliteitsindex

Dankzij de schaal met 10 kleuren die variëren van rood (verschrikkelijk slecht) tot blauw (uitstekend), kan u via de algemene luchtkwaliteitsindex zeer snel een beeld krijgen van de gemeten lucht in alle meetstations voor de voornaamste verontreinigende stoffen in ons Gewest (ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijne deeltjes die in de lucht zweven). De website geeft alle details van het algemene resultaat per type polluent en per meetstation.

Pollutiepieken met PM10 en NO2

Omdat polluenten problematisch kunnen worden voor de bevolking, zijn er 4 drempels – elk voorgesteld door een vlag in een andere kleur – die de algemene index vervolledigen. Bij elke drempel hoort een reeks maatregelen die bedoeld zijn om de uitstoot van microdeeltjes en stikstof te verminderen: snelheidsbeperking, groter MIVB-aanbod, alternerend rijden, enz. Deze maatregelen, die eerder uitzonderlijk zijn, worden via de gewoonlijke informatiekanalen aangekondigd (pers, radio, internet…). Het is ook mogelijk een waarschuwingsbericht per sms of e-mail te ontvangen.    

Interventiedrempel 0 (blauwe vlag)

De Brusselse overheidsinstellingen kondigen een situatie van verslechterde luchtkwaliteit aan en informeren de bevolking. De inwoners wordt daarom aangeraden om een gedrag aan te nemen waardoor de polluentemissies verminderen, bijvoorbeeld door een alternatief vervoermiddel voor de wagen te gebruiken en de verwarming te beperken.

Interventiedrempel 1 (gele vlag)

Wanneer de eerste drempel wordt overschreden (gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar), moeten we erop letten ons gaspedaal niet te diep in te drukken en onze snelheid beperken tot 90 km/u op de Ring en tot 50 km/u op de andere wegen. Er komen dan ook meer snelheidscontroles op het hele Brusselse grondgebied.

Interventiedrempel 2 (oranje vlag)

Wanneer drempel 2 wordt overschreden (gemiddeld om de 2 tot 3 jaar), komen andere maatregelen de beperkingen van de eerste drempel aanvullen. Er wordt dan een systeem van alternerend rijden ingevoerd: bv. enkel auto’s met even nummerplaten mogen dan een bepaalde dag rijden (en omgekeerd de volgende maal). Vrachtwagens mogen niet tijdens de spitsuren rijden. De beperkingen gelden niet voor taxi’s, zeer milieuvriendelijke wagens en prioritaire voertuigen. Tijdens dergelijke periode zal het aanbod van de MIVB worden uitgebreid en gratis ter beschikking van de bevolking gesteld. In gebouwen waarin activiteiten uit de tertiaire sector worden uitgeoefend, mag de temperatuur niet hoger zijn dan 20°C.

Interventiedrempel 3 (rode vlag)

In dit geval mogen er geen voertuigen rijden, met uitzondering van taxi’s, het openbaar vervoer en prioritaire of zeer milieuvriendelijke wagens. In gebouwen waarin activiteiten uit de tertiaire sector worden uitgeoefend, mag de temperatuur niet hoger zijn dan 20°C.

Verplichtingen voor ondernemingen onderworpen aan een BVP

Door te anticiperen op de risico’s en onze reactie op een piek voor te bereiden, kunnen we een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit, en tegelijkertijd ervoor zorgen dat het bedrijfsleven goed blijft functioneren.

Het hele jaar door

  • Informatie verstrekken via de interne communicatiekanalen over de maatregelen die de onderneming in geval van een pollutiepiek neemt. Informeren over de mogelijkheden op het vlak van carpooling, telewerk, het verplaatsen van de “off”-dag, enz.
  • Informatie geven over de andere vervoerwijzen, zoals het openbaar vervoer, fietsen of stappen, uw medewerkers aanmoedigen om op voorhand hun traject uit te tekenen in functie van de vervoerwijze.

Als er een piek is

  • Stimuleer thuiswerk of het verplaatsen van de “off”-dag. Moedig uw werknemers aan om fysieke inspanningen te vermijden.
  • Moedig het gebruik van het openbaar vervoer aan in plaats van de auto. Als de auto toch nodig is, kies dan voor carpooling en neem een soepel rijgedrag aan (ecodriving).
  • Stel de temperatuur van het gebouw in op maximaal 20°C van zodra een pollutiepiek wordt aangekondigd.

Zich informeren en zich voorbereiden

U kan gratis een sms of e-mail ontvangen die u waarschuwt voor een piek. U kan zich hiervoor inschrijven via de tab ‘Sms alert’ op de website www.luchtkwaliteit.brussels. U ontvangt dan, 24 uur voor een pollutiepiek, een sms of een e-mail over de maatregelen die door de overheden zullen worden getroffen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.